STeR - System Tras Rowerowych dla Gdańska

Projekt System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie użytkowaniem roweru jako codziennego środka transportu, potrzebę koordynacji inwestycji związanych z komunikacją rowerową. A jego celem jest tworzenie warunków do bezpiecznego i wygodnego przemieszczenia się po mieście.

STeR to dokument planistyczny przedstawiający docelowy układ tras rowerowych w Gdańsku zintegrowany z systemem komunikacji publicznej oraz siecią strategicznych parkingów rowerowych. Jako studium składa się z dwóch części. Pierwszą jest mapa Gdańska przedstawiająca docelowy układ tras rowerowych zintegrowany z systemem komunikacji publicznej oraz siecią strategicznych parkingów rowerowych. Druga część to wytyczne dla projektowania i realizacji tras rowerowych.

Podstawowym założeniem projektu STeR jest budowanie dostępnego, przyjaznego i funkcjonalnego Gdańska we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Dlatego właśnie ważnym elementem prac projektowych są warsztaty dla mieszkańców Gdańska oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Tworzony wspólnie projekt zostanie przedstawiony do publicznej debaty.

STeR to projekt przygotowywany przez Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej oraz powołanym przez Prezydenta Miasta Gdańska Zespołem Mobilności Aktywnej.

Więcej o projekcie na stronie Urzędu Miasta Gdańsk .

Barbara Pujdak

Więcej o: