Parlament Europejski o bezpieczeństwie na drogach

27 września Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach 2011 - 2020. Ten zawierający ponad sto zaleceń dokument jest istotny także dla rowerzystów. Przyjrzeliśmy mu się bliżej.

Rezolucja uchwalona przez Parlament Europejski nie stanowi prawa i nie wymusza na krajach członkowskich zastosowania konkretnych rozwiązań w niej zalecanych. Stanowi ona jednak wyraźną deklarację - wskazanie kierunków i celów, które przyjmie Unia Europejska uchwalając kolejne akty prawne dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Koniec końców, Rezolucja ta wejdzie w życie jako szereg dyrektyw i stanie się obowiązującym prawem. A Polska jako niechlubny lider w ilości i ciężkości wypadków na drogach, będzie siłą rzeczy zapewne adresatem wielu z zaleceń Rezolucji.

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ REZOLUCJI (od str. 136)

Ponieważ rowerzyści są istotną częścią ruchu na drogach Unii, dokument nie pomija zagadnień związanych z tym tematem. Co więcej, już od pierwszych stron koncentruje się na tym, czego panicznie boją się specjaliści od bezpieczeństwa w Polsce - na rzetelnej analizie przyczyn wypadków, pomiarach ruchu i innych twardych danych. W dokumencie czytamy:

(Parlament Europejski, przypis - red.) uważa, że porównywalne dane o wysokiej jakości dotyczące wszystkich użytkowników dróg, w tym rowerzystów i pieszych, są warunkiem skutecznej polityki w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W Polsce byłaby to niesamowita zmiana jakościowa w temacie bezpieczeństwa cyklistów. Unia, w odróżnieniu od Polski, chce rozmawiać na poziomie danych i argumentów, a nie mitologii i będzie dążyć by dane te od członków otrzymywać. Chce sugerować zmiany faktycznie poprawiające bezpieczeństwo, a nie zajmować się działaniami pozornymi jak wkładanie rowerzystom kasków tył na przód .

Dokument żąda także wyznaczenia jasnych celów i konkretnych dat ich realizacji. Wśród celów tych znajduje się między innymi zmniejszenie do 2020 roku o połowę liczby zabitych wśród pieszych i rowerzystów na drogach.

Rowery - od deklaracji po konkrety

W dokumencie tym jednak o rowerach jest znacznie więcej. Od prostych deklaracji, że:

(Parlament Europejski, przypis - red.) wzywa Komisję do poprawy warunków ramowych bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych form transportu, takich jak spacer, jazda rowerem, transport autobusowy lub kolejowy, z myślą o zachęcaniu do korzystania z nich;

po bardziej konkretne zapisy dotyczące chociażby tzw. Dyrektywy Lusterkowej (2007/38/WE) nakazującej montaż we wszystkich ciężarówkach i autobusach lusterek panoramicznych lub innych rozwiązań (np kamer) likwidujących obszary wokoło pojazdu, których nie widzi z kabiny kierowca. Dyrektywa ta jest także istotna dla bezpieczeństwa rowerzystów. Warto dodać, że Polska ma solidne opóźnienie we wdrażaniu tej dyrektywy.

Bezpiecznie znaczy wolniej

Jako jeden ze sposobów poprawy bezpieczeństwa, Parlament wprost wskazuje zmniejszenie dopuszczalnej prędkości samochodów na części ulic miejskich do 30 km/h:

(Parlament Europejski, przypis - red.) zdecydowanie zaleca odpowiedzialnym organom wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na obszarach mieszkaniowych oraz na wszystkich drogach jednopasmowych na obszarach miejskich, które nie posiadają wydzielonego pasa dla rowerzystów, w celu lepszej ochrony słabszych uczestników ruchu;

Unia chce wymóc to, co jest całkowicie normalnym widokiem w miastach na Zachodzie i co od dawna postulują środowiska rowerowe w całej Polsce - strefy " Tempo 30 ". Tu warto dodać, że niektóre Polskie miasta już dziś uspokajają ruch i osiągają sukcesy na tym polu. Wygląda na to, że za jakiś czas, reszta burmistrzów nie będzie już mogła się ociągać z uspokajaniem ruchu.

Kaski i kamizelki tylko zalecane

Oczywiście dokument odnosi się także do jakże popularnego w Polsce tematu kasków i kamizelek. Nieprzypadkowo w zapisie nie ma ani słowa o obowiązku ich noszenia. Unia doskonale zna zarówno zdanie zwolenników, jak i przeciwników. Najwyraźniej Parlament Europejski uznał, że to sceptycy mają rację:

(Parlament Europejski, przypis - red.) wzywa państwa członkowskie, aby zachęcały rowerzystów do jazdy w kasku - zwłaszcza w nocy i poza terenem zabudowanym - oraz w kamizelce odblaskowej lub w porównywalnym ubiorze w celu poprawy swojej widoczności.

Rafał Muszczynko

Więcej o:
Copyright © Agora SA