II Kongres Mobilności Aktywnej w Gdańsku

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobilności aktywnej. O tym wszystkim można będzie usłyszeć na Kongresie, który odbędzie się 29 i 30 wrzesień 2011, w hotelu Radisson Blu w Gdańsku.

Zasady kształtowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem mobilności aktywnej zostały wyartykułowane w 2010 roku w Gdańskiej Karcie Mobilności Aktywnej, podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA).

Ideą Kongresów jest zwrócenie uwagi na korzyści promowania różnych form mobilności wśród mieszkańców naszego kraju. Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w ramach międzynarodowych projektów. Kongres Mobilności Aktywnej adresowany jest głównie do innowacyjnie myślących samorządowców: prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Kluczową prezentację II Kongresu Mobilność Aktywnej przedstawi Randy Neufeld, Dyrektor Funduszu Rowerowego firmy SRAM ze Stanów Zjednoczonych, tematem wykładu będzie "Rozwój ruchu rowerowego jako źródło nowych miejsc pracy".

Kongres jest doskonałym miejscem do podejmowania wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządowców, organizacji pozarządowych, firm - ludzi, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej.

Lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz stymuluje rozwój "przemysłu czasu wolnego" - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

Jesteśmy przekonani, że Drugi Kongres Mobilności Aktywnej utrwali zapoczątkowaną przed rokiem debatę i przyczyni się do wdrożenia projektów, których celem będzie nowe spojrzenie na przestrzeń publiczną i zagadnienie zrównoważonego rozwoju systemów mobilności w naszych miastach i regionach.

Organizatorami kongresu są Miasto Gdańsk oraz Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa . Więcej o II Kongresie Mobilności Aktywnej na stronie Kongresu .

Więcej o: