Eco Cup 2011 - Żywiec (29 kwietnia 2011)

Rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży - zapraszamy.

Organizator: Żywiecka Fundacja Rozwoju , Sklep 4F

Termin i miejsce startu: 29 kwietnia 2011r, godzina 12:00, Park Habsburgów, boisko MOSIR, Żywiec.

Informacje dodatkowe: Eco Cup 2011 to rekreacyjne zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży, organizowane 29.04.2011r. w ramach pikniku ekologicznego w Żywcu.

Program zawodów:

Zapisy godz. 10.30 - 11.30

Start pierwszej kategorii godz. 12:00

Dystanse oraz przebieg trasy dla poszczególnych kategorii wiekowych zostanie ustalony przez Sędziego Głównego na odprawie technicznej dla rodziców oraz opiekunów przed zawodami (godz. 11:45)

Warunki uczestnictwa:

Eco Cup 2011 to ogólnodostępny wyścig rowerowy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat które spełnią następujące warunki:

- Rodzic/Opiekun Prawny dziecka - uczestnika, wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu Eco Cup 2011 oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim znajduje się dziecko umożliwia udział w wyścigu rowerowym.

- Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w Eco Cup 2011 (w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka).

- uczestnicy Eco Cup startują na własnych, sprawnych rowerach, w trakcie zawodów zobowiązani są do jazdy w sztywnym kasku rowerowym.

- Każdy zawodnik zgłoszony do Eco Cup 2011 otrzyma bezpłatnie numer startowy, który należy zwrócić zaraz po zakończeniu zawodów

- Każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do wyścigu Eco Cup 2011.

- W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu (dziecko cały czas pozostaje pod jego opieką).

Kategorie wiekowe:

Dziewczynki:

Kategoria D1 - od 7 do 8 lat (rok ur. 2004 - 2003)

Kategoria D2 ? od 9 do 10 lat (rok. ur. 2002 - 2001)

Kategoria D3 - od 11 do 12 lat (rok ur. 2000 - 1999)

Kategoria D4 - od 13 do 14 lat (rok ur. 1998 - 1997)

Chłopcy:

Kategoria CH1 - od 7 do 8 lat (rok ur. 2004 - 2003)

Kategoria CH2 - od 9 do 10 lat (rok ur. 2002 - 2001)

Kategoria CH3 - od 11 do 12 lat (rok ur. 2000 - 1999)

Kategoria CH4 ? od 13 do 14 lat (rok. ur. 1998 - 1997)

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii, w przypadku gdy w danej kategorii wiekowej nie wystartuje minimum 3 zawodników/zawodniczek. Przewidziana jest klasyfikacja szkół, osobna dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Więcej informacji TUTAJ .

Zobacz też:

KALENDARZ IMPREZ

MAPĘ IMPREZ

Więcej o: