VIII Rekreacyjny Rajd Rowerowy z Krakowa do Trzebini (30 kwietnia 2011)

Zapraszamy na rekreacyjny rajd rowerowy z Krakowa do Trzebini.

Organizator: Urząd Miasta w Trzebini , Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Uczniowski Klub Sportowy 'Szóstka' Trzebinia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Oddział Krakowski, Rada Dzielnicy 'Bronowice' w Krakowie, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie, Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Trzebini oraz Sklepy Rowerowe ,Autobike' w Chrzanowie

Termin i miejsce startu: 30.04.2011, godz. 11:15, Cichy Kącik na krakowskich Błoniach, Kraków

Informacje dodatkowe: W sobotę 30 kwietnia 2011 roku odbędzie się VIII Rekreacyjny Rajd Rowerowy na malowniczej 50 kilometrowej trasie z Krakowa do Trzebini. Honorowy patronat nad imprezą sprawują: przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider oraz przewodniczący Rady Miasta Trzebini - Zdzisław Ścigaj. Wśród uczestników rajdu rozlosowane zostaną liczne nagrody, w tym rowery, ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Celem imprezy jest propagowanie turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. Rajd ma również na celu promocję walorów krajobrazowych i rekreacyjnych okolic Krakowa i Trzebini ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

Trasa rajdu będzie liczyła około 50 km. Impreza zostanie zainaugurowana w rejonie Cichego Kącika na krakowskich Błoniach, gdzie w godzinach od 9.00 do 10.30 przyjmowane będą zapisy uczestników rajdu. Z kolei start nastąpi z pobliskiej ulicy Mydlnickiej o godz. 11.15. Rowerzyści poprzez zachodnie rubieże Krakowa wyruszą w kierunku Kryspinowa, by malowniczymi drogami przez Budzyń, Cholerzyn, Mników, Czułów, Baczyn, Kopce, Rudno i Puszczę Dulowską dotrzeć do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej w Gminie Trzebinia.

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, opiekę medyczną i ratowniczą, folder informacyjny poświęcony imprezie oraz gorący posiłek i wodę mineralną na mecie w Młoszowej. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający rower. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby ponoszącej odpowiedzialność za dziecko. Każdy uczestnik rajdu w wieku od 10 do 18 lat musi posiadać kartę rowerową. Wszystkich obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.

Wśród uczestników rajdu, którzy pokonają całą trasę z Krakowa do Trzebini rozlosowane zostaną liczne nagrody, w tym kilka rowerów, które ufundują: przewodniczący Rady Miasta Krakowa - Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Trzebini - Zdzisław Ścigaj, starosta Powiatu Chrzanowskiego - Adam Potocki, burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek, prezes zarządu Orlen Oil - Marian Ćwiertniak oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ?JAWORZNO' w Jaworznie. Przewidziano również nagrody dodatkowe, w tym nagrodę dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy.

Każdego roku w rajdzie z Krakowa do Trzebini uczestniczy kilkuset miłośników aktywnego wypoczynku na rowerach, głównie mieszkańców Małopolski, Zagłębia i Górnego Śląska. W ubiegłym roku obok licznych rowerzystów z Trzebini, Krakowa, Chrzanowa, Katowic i Jaworzna wzięli w nim udział rowerzyści m. in. z Libiąża, Radomia, Tych, Mysłowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Kęt, Olkusza, Będzina, Iwanowic, Sławkowa, Siemianowic, Częstochowy, Oświęcimia, Krzeszowic, Gliwic, Bochni, Miechowa i Stalowej Woli. Trasę pokonał również cyklista legitymujący się obywatelstwem Królestwa Belgii.

Głównym organizatorem imprezy jest Urząd Miasta w Trzebini, a jego współorganizatorami są: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Uczniowski Klub Sportowy 'Szóstka' Trzebinia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Oddział Krakowski, Rada Dzielnicy 'Bronowice' w Krakowie, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie, Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Trzebini oraz Sklepy Rowerowe 'Autobike' w Chrzanowie.

Dodatkowe informacje na temat VIII Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego można uzyskać w Referacie Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Narutowicza 10, tel. 32 61-10-955, e-mail: sport@um.trzebinia.pl).

Zobacz też:

KALENDARZ IMPREZ

MAPĘ IMPREZ

Więcej o: