Beskidy MTB Trophy (3-6 czerwca)

Zapraszamy na Beskid MTB Trophy do Istebnej

ORGANIZATOR:

G&G Promotion Grzegorz Golonko

TERMIN I LOKALIZACJA: 3-6 czerwca, Istebna, śląskie START: 12:00 3 czerwca, Wielki Stożek, Istebna TRASA: Przybliżona całkowita długość trasy, ok. 250 km. Przybliżona różnica poziomów, ok. 9 000 metrów.

Etap 1 - 03.06.2010 - Wielki Stożek

Etap 2 - 04.06.2010 - Klimczok

Etap 3 - 05.06.2010 - Wielka Racza

Etap 4 - 06.06.2010 - Skrzyczne

PROGRAM IMPREZY: Etap 1 - 03.06.2010 - Wielki Stożek Etap 2 - 04.06.2010 - Klimczok Etap 3 - 05.06.2010 - Wielka Racza Etap 4 - 06.06.2010 - Skrzyczne

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: Standard * > pełne oznakowanie trasy każdego etapu, > elektroniczna mapa na potrzeby urządzeń GPS, > numer startowy z imieniem i nazwiskiem zawodnika, > chip na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu > pełne zabezpieczenie medyczne imprezy, > elektroniczny pomiar czasu, > identyfikatory zawodnika ze smyczą (tylko dla osób ze standardem ** lub korzystających z masażu), > pamiątkowa koszulka t-shirt, > dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie, > dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu, > dostęp do pryszniców, > mycie i ew. konserwacja roweru, > dostęp do serwisu rowerowego na mecie każdego etapu, > koszulka FINISHER dla zawodników kończących imprezę, > wyniki poszczególnych etapów,

Standard ** > świadczenia z pakietu Standard *, > 4 noclegi w obozie Beskidy MTB Trophy (od środy 02.06.2010 do niedzieli 06.06.2010). Karimaty, śpiwory, materace we własnym zakresie każdego uczestnika, > strzeżony "parking" dla rowerów w pomieszczeniach szkoły (od środy 02.06.2010 do niedzieli 06.06.2010) > pełne wyżywienie: 4 śniadania (przed każdym etapem), 3 kolacje (po etapach 1-3).

Opcje dodatkowe > masaże 120 PLN, > Energy Box - 100 PLN, > film + foto (2 x DVD) - 100 PLN, > koszulka kolarska "Special Edition" - 140 PLN

WARUNKI UCZESTNICTWA: Uczestnikiem Beskidy MTB Trophy 2010 będzie osoba, która spełni następujące warunki:

1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.MTBtrophy.com Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). 2. Dokona opłaty startowej zgodnej z wybranym pakietem startowym w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów. 3. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów. 4. Prawo do startu w Beskidy MTB Trophy 2010 mają osoby, które ukończyły 18 lat. 5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

KATEGORIE WIEKOWE:

Indyvidual Open Mężczyźni Kategoria M2 - mężczyźni od 18 do 30 lat (rok ur. 1980 - 92) Kategoria M3 - mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1970 - 79) Kategoria M4 - mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1960 - 69) Kategoria M5 - mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1958 i starsi) Open Kobiety Kategoria K2 - kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1980 - 92) Kategoria K3 - kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1970 - 79) Kategoria K4 - kobiety od 41 lat (rok ur. 1969 i starsze) w przypadku, jeśli wystartuje więcej niż 10 zawodniczek Team Man (3 mężczyzn) Mix (2 mężczyzn i 1 kobieta)

OPŁATA STARTOWA: standard* - 549 PLN, standard** - 799 PLN, nr. konta PKO BP Inteligo, 50 10205 558 1111 1181 4260 0016 Tytuł Wpłaty: imię i nazwisko, Beskidy MTB Trophy 2010 WIĘCEJ INFORMACJI: info@MTBtrophy.com

Więcej o: