Wycieczka rowerowa ''Wokół wielkiej wody''

Długość trasy: ok. 27 kmStopień trudności: **

Start: ul. J Matejki - Muzeum Karkonoskie

Jedziemy czarnym szlakiem rowerowym, przez park do dzielnicy Czarne. Przy pierwszych zabudowaniach odbijamy w lewo w kierunku Dworu Czarne - okazałej renesansowej rezydencji, użytkowanej przez Fundację Kultury Ekologicznej ( w remoncie). Polną drogą wracamy na szosę wiodącą do Staniszowa, znanego przed wojną z produkcji wódek i likierów. Na początku wsi zobaczymy dolny Pałac na Wodzie, zwany ''hrabiowskim'' (restauracja). W centrum na uwagę zasługuje obronny kościół i dawna gospoda, na wprost której schodkami w górę prowadzi ścieżka przyrodnicza na Witoszę (484). Wracamy na szlak prowadzący obok Pałacu Staniszów mieszczącego hotel i restaurację. Zostawiamy na chwilę rowery aby pospacerować po rozległym, świetnie utrzymanym parku angielskim. Jadąc dalej czarnym szlakiem docieramy do Sosnówki - wsi łańcuchowej z zachowaną częściowo zabudową przysłupowo-zrębową i kilkoma domami tyrolskimi. Obejrzymy dwa zabytkowe kościoły i skręcimy w prawo na zielony szlak rowerowy okalający zalew Sosnówka - zbiornik wody pitnej o pojemności 14 mln m3 i powierzchni do 170 ha. Dalej nasza droga prowadzi przez Czerwoną Dolinę w kierunku Podgórzyna, jednak nie wjeżdżamy do wsi a skręcamy starą asfaltową drogą w prawo poniżej zalewu. Na wysokości przystanku PKS zjeżdżamy do Marczyc -małej wioski u podnóża Grodnej (na szczycie romantyczne ruiny!). Stąd drogą przez las wracamy do Staniszowa i dalej znaną już trasą do Jeleniej Góry.

Godne uwagi:

1. Muzeum Karkonoskie , prezentujące wystawy stałe wymienione przy informacjach o muzeach oraz ciekawe wystawy czasowe

2. Park na Wzgórzu Kościuszki , dawne wzgórze szubieniczne przekształcone w 1780r. w miejskie tereny zielone przez ówczesnego burmistrza Christopha Schönau. Wytyczono tu ścieżkę przyrodniczą, której najważniejszym przystankiem jest przekrój geologiczny przez Sudety Zachodnie. Wzniesiono go w 1902r. z inicjatywy Towarzystwa Karkonoskiego używając oryginalnych skał budujących przedstawione obszary.

3. Dwór Czarne - rezydencja wzniesiona przez przedstawiciela rodziny Schaffgotschów Kaspra II posiadała pierwotnie elementy obronne, w tym fosę. Odbudowana po licznych pożarach otrzymała ostatecznie charakter renesansowego dworu. Obecnie trwają prace renowacyjne obiektu prowadzone przez właściciela - Fundację Kultury Ekologicznej.

4. Staniszów : Pałac na Wodzie, zwany także hrabiowskim, wzniesiony1787r. i przebudowany pod koniec XIX wieku. Na fasadzie pseudoryzalit z fantazyjnym szczytem oraz skromny portal z kartuszem herbowym. Mieści się tu restauracja. Zabudowania mieszkalno-gospodarcze z typowymi dla obszarów podgórskich spadzistymi dachami i konstrukcją przysłupowo-zrębową. Krzyż pokutny - pomnik średniowiecznego prawa - w środku wsi po prawej stronie wysoko na skale. Kościół Przemienienia Pańskiego wzniesiony w XV wieku( po przebudowach) otoczony murem obronnym. Dawna gospoda z przyległymi zabudowaniami wytwórni likierów ( w remoncie). Witosza (484m npm) - w skałach na jej zboczach odnajdziemy tajemnicze jaskinie, a szczyt jest wybitnym punktem widokowym na Karkonosze. Pałac Staniszów - zespół pałacowo parkowy z tzw. ''pałacem górnym'' zbudowanym na miejscu wcześniejszego kamiennego dworu. Kilkakrotnie remontowany, zachował część pomieszczeń ze sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi. Pieczołowita konserwacja, przeprowadzona przez dzisiejszego właściciela przywróciła dawną świetność tego miejsca. Mieści się tu hotel i stylowa restauracja.

5. Sosnówka : Drewniane i murowano- drewniane zabudowania mieszkalno-gospodarcze o konstrukcji przysłupowo-zrębowej, domy tyrolskie. Poewangelicki kościół św. Marcina i kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zbiornik wody pitnej Sosnówka o pojemności 14 mln m3 i powierzchni do 170 ha.

6. Marczyce z pozostałościami zabudowy murowano-drewnianej. Na wzgórzu Grodna (506 m n.p.m.) Zamek Księcia Henryka - sztuczne ruiny wzniesione w epoce romantyzmu.

Więcej o: