Decyzje po spotkaniu Światowej Rady Sportów Motorowych

Wczoraj w Paryżu spotkali się członkowie Światowej Rady Sportów Motorowych. Przedyskutowali oni sporo projektów. Podjęto także kilka decyzji, miedzy innymi dotyczących rajdów samochodowych.

Po pierwsze Rada zajęła się bezpieczeństwem rajdów. Organizatorzy wszystkich imprez międzynarodowych będą musieli odtąd przedstawiać FIA szczegółowy plan zabezpieczenia rajdu. Plan ten będzie musiał zawierać miedzy innymi określenie stref przeznaczonych dla widzów, dokładną lokalizację posterunków służb porządkowych, maksymalną liczbę widzów, zawodników oraz VIP-ów.

Zatwierdzono powstanie rady aprobującej kontrakty kierowców. Rada ta będzie wzorowana na istniejącej już od 1992 roku Radzie Formuły 1. Z propozycją utworzenia rady wystąpili szefowie głównych teamów startujących w mistrzostwach świata. Stało się pod koniec zeszłego roku, kiedy głośno było o kłopotach Richarda Burnsa z przejściem do Peugeot. Rada będzie składała się z prawników zaaprobowanych przez FIA. Będą oni urzędowali w Genewie na koszt zespołów rajdowych. Będzie ona arbitrem w sporach przy podpisywaniu lub zrywaniu kontraktów.

Przy eliminacjach mistrzostw świata poza Europą zespoły będą mogły testować swoje auta wyłącznie przez ostatnie pięć dni przed początkiem oficjalnego zapoznania z trasą (rekonesansem), oraz przez pięć dni po zakończeniu danego rajdu.

Rada zmieniła również datę rozegrania tegorocznego Rajdu Hokkaido w Japonii, zaliczanego do mistrzostw Azji i Pacyfiku. Początkowo impreza miała się odbyć w dniach 13 - 15 września. Przesunięto ją na 6 - 8 września.

mz/FIA