Wf dla każdego. Rodzicu, pamiętaj, że zdrowie to nie tylko stan ciała!

Gry i zabawy ruchowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym rozwoju psychofizycznym dzieci. Na wychowanie do aktywności ruchowej we wczesnym dzieciństwie nieoceniony wpływ mają rodzice. Rodzina to pierwsze środowisko socjalizacji, wprowadzające dziecko w świat szeroko pojętej aktywności fizycznej.

Znajdź WF dla każdego na facebook'u

Poprzez gry i zabawy ruchowe kształtujemy nie tylko aktywność fizyczną dzieci, ale także stymulujemy rozwój psychiczny oraz przygotowujemy do życia w społeczeństwie. Dbamy o zdrowie w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Najbardziej aktualną definicję zdrowia przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. W bezpośrednim tłumaczeniu na język polski, zdrowie to pozytywny stan samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności.

Możemy śmiało stwierdzić, że gry i zabawy sportowe mają kluczowy wpływ na zdrowie naszego dziecka. Nie tylko fizyczne, ale i społeczne. We współczesnym świecie rodzina narażona jest na działanie wielu czynników dezintegracyjnych. Wspólna aktywność fizyczna pomaga ją scalić.

Bardzo ważne, by zadbać o ruch w okresie wczesnego dzieciństwa. Jest to tym łatwiejsze, że u dziecka w wieku przedszkolnym potrzeba ruchu jest bardzo silna. Należy pamiętać, że zlekceważenie tej podstawowej potrzeby w wieku najmłodszym, jest nie do nadrobienia w życiu dorosłym.

Im dzieci starsze, tym chętniej spędza czas z rówieśnikami, jednak rodzina zawsze pozostanie punktem odniesienia w kwestii systemu wartości.

Co niezwykle istotne, gry i zabawy ruchowe niosą za sobą wartości wychowawcze, które mają istotny wpływ na kontakty międzyludzkie. Spędzając aktywnie czas z dziećmi, rodzice mogą je wychowywać, kształtować osobowość, pobudzać i rozwijać takie cechy jak: wytrwałość, odpowiedzialność, działanie w grupie, pomoc partnerowi, szacunek do innych uczestników. Korzyść jest obopólna, bo rodzice lepiej poznają swoje dzieci, ich potrzeby oraz oczekiwania.

Gdy podczas zajęć prowadzę gry i zabawy ruchowe, zawsze staram się angażować w nie rodziców. Nawet najprostsze czynności takie jak sędziowanie czy pomaganie w organizacji zabawy bądź też udział w samej zabawie, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania u dzieci, które chętniej ćwiczą, częściej podejmują wyzwania.

Dlatego to przede wszystkim od Was drodzy rodzice zależy, czy Wasze dziecko będzie zdrowe.

*Piotr Nowak

nauczyciel wychowania fizycznego w SP 184 w Łodzi, trener piłki nożnej w Akademii Futbolu Tomasza Hajty, fizjoterapeuta, autor największego bloga o wychowaniu fizycznym w Polsce - wychowaniefizyczne.net

Ekspert radzi: sport poprawia odporność