II edycja Wspieraj i Wygrywaj - Sport Pozytywny w Gdyni

"Wspieraj i Wygrywaj - Sport Pozytywny w Gdyni" to projekt, który skierowany jest do gdyńskich trenerów sportów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych oraz ich podopiecznych.

Pierwsza edycja projektu skupiała się na wzbogaceniu trenerskiego warsztatu o praktyki związane z autorskim Modelem i7W (inspiruj, wyjaśniaj, wymagaj, wspieraj, wynagradzaj, wyróżniaj, prowadzące do wzrostu i wygranej), którego skuteczność potwierdzona została w badaniach. Jego kluczowym elementem jest bazowanie na idei Sportu Pozytywnego, czyli m. in. rozwoju poprzez wzmacnianie pozytywnych postaw.

Druga edycja projektu to kontynuacja działań, która na celu ma poznanie trenerów i zawodników w ich naturalnym środowisku: na boisku, sali gimnastycznej, poprzez obserwacje treningów czy konsultacje dla trenerów. Dzięki nim jeszcze dokładniej będziemy w stanie zgłębić charakterystykę ich pracy, a tym samym w jeszcze trafniejszy sposób dobrać metody i techniki działania tak, by zmaksymalizować działania pozytywne. Dodatkowo przewidziane są konsultacje indywidualne dla zawodników. Dzięki tego typu praktykom chcemy zainteresować młodych sportowców treningiem mentalnym, zwiększając tym samym ich świadomość dotyczącą psychologii sportu, a także pomagając im w analizie ich własnych, sportowych i pozasportowych potrzeb.

Całość działań, które proponujemy mają, ostatecznie, zaprocentować w postaci satysfakcji z uprawiania sportu, jak również w konsekwencji przełożyć się na wspinanie się po szczeblach mistrzostwa sportowego i życiowego.

Otwartość trenerów, rodziców oraz Władz Miasta Gdynia, na proponowaną przez nas zmianę patrzenia na sukces sportowy, jest dla nas ogromnym bodźcem do działania, a pozytywne głosy, które otrzymaliśmy od uczestników pierwszej edycji pozwalają nam z nadzieją patrzeć w przyszłość.