Akademia Drogi Sportowej pomaga odpowiednio ukierunkować dzieci i młodzież

Dlaczego tak mało Polaków zostaje mistrzami sportu? Problem jest złożony, a czynników wpływających na tą sytuację bardzo wiele. Jednak podstawową przyczyną jest brak odpowiedniej edukacji sportowej dzieci i młodzieży.

WF jako zajęcia ogólnorozwojowe wystarczy, ale nie daje możliwości na osiągnięcie większych sukcesów sportowych. I tu wkracza Akademia Drogi Sportowej. Na podstawie testów sprawnościowych na rożnym poziomie, eksperci organizacji pomagają dzieciom znaleźć dyscyplinę sportu zgodną z ich predyspozycjami, co wielokrotnie zwiększa szansę na sukcesy sportowe, a nawet zawodowstwo na najwyższym poziomie.

Akademia Drogi Sportowej to nowatorski program mający na celu rozwiązanie problemów, które sprawiają, że dzieci i młodzież coraz rzadziej uprawiają sport lub próbują sił w dyscyplinach, które nie są zgodnie z ich predyspozycjami, a co za tym idzie nie robią postępów i  szybko się zniechęcają. Akademia chce zachęcić dzieci do aktywności sportowej, a tym które będą wykazywał chęci oraz miały odpowiednie predyspozycje, wskazać  drogę do zawodowstwa.

Cele programu

Głównym celem programu jest wskazanie rodzicom: w jakiej dyscyplinie sportu ich dzieci znajdą satysfakcje i spełnienie, osiągną najlepsze wyniki,   będą miały szansę rozpocząć przygodę ze sportem przez duże S.  Co raz częściej rodzice poważnie rozważają te pytania. Dlatego właśnie powstała Akademia Drogi Sportowej. Chcemy pomóc rodzicom właściwie ocenić predyspozycje  sportowe ich dzieci.

Często na wybór dyscypliny sportowej dla dzieci wpływ mają czynniki, które w żaden sposób nie łączą się z prawdziwymi predyspozycjami  dziecka, np.  rodzinne tradycje,  oczekiwania i niespełnione marzenia rodziców czy  dostępność infrastruktury sportowej lub funkcjonowanie w pobliżu określonych organizacji sportowych - sekcji i klubów. Aby dokonać trafnego wyboru konieczne jest rozpoznanie predyspozycji sportowych dziecka.

Program Akademii Drogi Sportowej opracowany został przez doświadczonych ekspertów z dziedziny medycyny i sportu. W oparciu o obecnie specjalistyczną wiedzę, pomaga on wybrać sport, który jest zgodny z predyspozycjami dziecka. Każda dyscyplina sportu wymaga optymalnego poziomu głównych zdolności ruchowych, którymi odznaczają się najlepsze zawodniczki i zawodnicy poszczególnych dyscyplin.

Kilkupoziomowe testy

W programach Akademii Drogi Sportowej wykorzystujemy dane dotyczące wskaźników cech i zdolności dziedziczonych, niezbędnych dla osiągnięcia wysokiego mistrzostwa sportowego. Dane te służą do oceny możliwości uzyskania mistrzostwa przez dzieci i młodzież, której proponujemy uczestnictwo w przygotowanych przez Akademię testach:

Brązowym - podstawowy sprawdzian spostrzegawczości, sprawności fizycznej oraz cech psychologicznych.

Srebrnym - sprawdzian, który rodzic może przeprowadzić samodzielnie. Umożliwia on przybliżone określenie predyspozycji sportowych i wskazanie najbardziej odpowiednich dla dziecka dyscyplin sportowych.

Złotym - zaawansowany test, W zakres którego wchodzą m.in. badania lekarskie i rozmaite testy: sprawnościowe, koordynacji ruchowej, biochemiczne, alergologiczne, genetyczne, antropologiczne oraz psychologiczne.

Akademia Drogi Sportowej ma ambicje być liderem w dziedzinie identyfikacji uzdolnień sportowych oraz rozpoznawania talentów sportowych. W przyszłości organizacja chce także prowadzić ogólnopolskie badania monitorujące poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Ponadto w miarę  rozwoju samej  Akademii oraz jej możliwość, jej założyciele chcą skupić się także na pomocy dzieciom wykazującym zdolności sportowe, a niemającym, ze względów finansowych, możliwości rozwoju w odpowiedniej dziedzinie.

Programowi patronują

Patronami są Polski Komitet Olimpijski i Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, którego Prezydentem od 1990 roku jest prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta - główny twórca Testów Srebrnego i Złotego. Program realizowany jest wspólnie z Instytutem Sportu, Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Carolina Medical Center, Polskimi Związkami Sportowymi, na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Dlaczego tak mało Polaków zostaje mistrzami sportu?

Akademia Drogi Sportowej pomaga odpowiednio ukierunkować dzieci i młodzież

Problem jest złożony, a czynników wpływających na tą sytuację bardzo wiele. Jednak podstawową przyczyną jest  brak odpowiedniej edukacji sportowej dzieci i młodzieży. W-F jako zajęcia ogólnorozwojowe wystarczy, ale nie daje możliwości na osiągnięcie większych sukcesów sportowych. I tu wkracza Akademia Drogi Sportowej. Na podstawie testów sprawnościowych na rożnym poziomie, eksperci organizacji pomagają dzieciom znaleźć dyscyplinę sportu zgodną z ich predyspozycjami, co wielokrotnie zwiększa szansę na sukcesy sportowe, a nawet zawodowstwo na najwyższym poziomie.

Akademia Drogi Sportowej to nowatorski program mający na celu rozwiązanie problemów, które sprawiają, że dzieci i młodzież coraz rzadziej uprawiają sport lub próbują sił w dyscyplinach, które nie są zgodnie z ich predyspozycjami, a co za tym idzie nie robią postępów i  szybko się zniechęcają. Akademia chce zachęcić dzieci do aktywności sportowej, a tym które będą wykazywał chęci oraz miały odpowiednie predyspozycje, wskazać  drogę do zawodowstwa.

Głównym celem programu jest wskazanie rodzicom: w jakiej dyscyplinie sportu ich dzieci znajdą satysfakcje i spełnienie, osiągną najlepsze wyniki,   będą miały szansę rozpocząć przygodę ze sportem przez duże S.  Co raz częściej rodzice poważnie rozważają te pytania. Dlatego właśnie powstała Akademia Drogi Sportowej. Chcemy pomóc rodzicom właściwie ocenić predyspozycje  sportowe ich dzieci.

Często na wybór dyscypliny sportowej dla dzieci wpływ mają czynniki, które w żaden sposób nie łączą się z prawdziwymi predyspozycjami  dziecka, np.  rodzinne tradycje,  oczekiwania i niespełnione marzenia rodziców czy  dostępność infrastruktury sportowej lub funkcjonowanie w pobliżu określonych organizacji sportowych - sekcji i klubów. Aby dokonać trafnego wyboru konieczne jest rozpoznanie predyspozycji sportowych dziecka.

Program Akademii Drogi Sportowej opracowany został przez doświadczonych ekspertów z dziedziny medycyny i sportu. W oparciu o obecnie specjalistyczną wiedzę, pomaga on wybrać sport, który jest zgodny z predyspozycjami dziecka.

Każda dyscyplina sportu wymaga optymalnego poziomu głównych zdolności ruchowych, którymi odznaczają się najlepsze zawodniczki i zawodnicy poszczególnych dyscyplin. W programach Akademii Drogi Sportowej wykorzystujemy dane dotyczące wskaźników cech i zdolności dziedziczonych, niezbędnych dla osiągnięcia wysokiego mistrzostwa sportowego. Dane te służą do oceny możliwości uzyskania mistrzostwa przez dzieci i młodzież, której proponujemy uczestnictwo w przygotowanych przez Akademię testach:

Brązowym - podstawowy sprawdzian spostrzegawczości, sprawności fizycznej oraz cech psychologicznych.

Srebrnym - sprawdzian, który rodzic może przeprowadzić samodzielnie. Umożliwia on przybliżone określenie predyspozycji sportowych i wskazanie najbardziej odpowiednich dla dziecka dyscyplin sportowych.

Złotym - zaawansowany test, W zakres którego wchodzą m.in. badania lekarskie i rozmaite testy: sprawnościowe, koordynacji ruchowej, biochemiczne, alergologiczne, genetyczne, antropologiczne oraz psychologiczne.

Akademia Drogi Sportowej ma ambicje być liderem w dziedzinie identyfikacji uzdolnień sportowych oraz rozpoznawania talentów sportowych. W przyszłości organizacja chce także prowadzić ogólnopolskie badania monitorujące poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Ponadto w miarę  rozwoju samej  Akademii oraz jej możliwość, jej założyciele chcą skupić się także na pomocy dzieciom wykazującym zdolności sportowe, a niemającym, ze względów finansowych, możliwości rozwoju w odpowiedniej dziedzinie.

Patronami są Polski Komitet Olimpijski i Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, którego Prezydentem od 1990 roku jest prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta - główny twórca Testów Srebrnego i Złotego. Program realizowany jest wspólnie z Instytutem Sportu, Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, Carolina Medical Center, Polskimi Związkami Sportowymi, na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Andrzej Krzepiński

Prezes Zarządu

Fundacja Akademii Drogi Sportowej

Tel. +48 607 676 044 +48 607 676 044

e-mail: biuro@akademiadrogisportowej.pl

strona: www.akademiadrogisportowej.pl

Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype Credit Free via Skype

źródło: Okazje.info

Copyright © Agora SA