I Otwarta Konferencja w Warszawie dotycząca psychologii sportu. Trener oczami dzieci i młodzieży.

- Trenujemy człowieka, nie organizm. Takie hasło przyświecać będzie konferencji z psychologii sportu, która odbędzie się w Warszawie. Spotkanie adresowane jest do wszystkich, związanych ze sportem: zawodników, trenerów, rodziców, koordynatorów ośrodków sportowych.

Obecny sport idzie w kierunku coraz większej profesjonalizacji. Co za tym idzie, stworzenia zawodnikom optymalnych warunków do rozwoju ich potencjału. Dlatego tak ważne jest dbanie o równowagę na każdym etapie kariery sportowej. A dobre nawyki należy tworzyć już z najmłodszymi zawodnikami. Bez znaczenia czy pozostaną w sporcie czy też nie. Takie kompetencje jak budowanie adekwatnej pewności siebie, koncentracja, radzenie sobie z presja i stresem, wyznaczanie celów, to kwestie istotne w rozwoju każdego człowieka. Dlatego tej konferencji będzie towarzyszyć hasło, które powiedział kiedyś Robert Korzeniowski "Trenujemy człowieka nie organizm".

Jeśli temat sportu, rekreacji, wysokiego wyczynu jest Państwu bliski, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Będzie ono okazją do wysłuchania kilku prelekcji oraz aktywnej dyskusji. Powiemy o tym, czym jest psychologia sportu a jakie są mity, o wczesnej specjalizacji w sporcie i przeciwdziałaniu rezygnacji ze sportu, o tym jak trenerów widzą młodzi zawodnicy i których cenią najbardziej.

Data i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się 11 lutego 2015 roku przy ul. Smolnej 4 w Warszawie (Centrum Przedsiębiorczości Smolna).

Godziny spotkania: 18.00-20.30

Organizator spotkania: Topwyszkoleni Sandra Kalinowska

Adresaci spotkania: Zawodnicy, trenerzy, rodzice, działacze sportowi, koordynatorzy ośrodków sportowych.

Prelegentami będą: Sandra Kalinowska oraz Grzegorz Więcław

Zapisy

Obowiązuje bezpłatna rejestracja. Więcej informacji na stronie www.czymjestpsychologiasportu.evenea.pl /. Najbardziej aktualne informacje znajdują się na facebookowym profilu wydarzenia