Pomysły na gry i zabawy z piłką nożną. Cz.3

Ćwiczenia wspomagające naukę gry w piłkę nożną nie muszą być nudne i oparte wyłącznie na żmudnych zadaniach. Piłkarska szkółka Football Academy przygotowała zestaw zabaw dla rodziców i dzieci, usprawniających motorykę małego piłkarza.

Indywidualna zabawa dziecka z piłką i bez piłki

Rodzic wyznacza cztery charakterystyczne punkty np. z pachołków, kamieni, które symbolizują kierunki świata (północ, południe, wschód, zachód). Zadaniem dziecka jest prowadzić piłkę pomiędzy wyznaczonymi punktami, po czym na sygnał, np. "ZACHÓD", dziecko musi jak najszybciej przeprowadzić piłkę dookoła wskazanego pachołka, kamienia.

1. Rodzic wyznacza cztery charakterystyczne punkty,

np. z pachołków, kamieni itp., które symbolizują kierunki

świata (północ, południe, wschód, zachód).

Zadaniem dziecka jest prowadzić piłkę pomiędzy

wyznaczonymi punktami, po czym na sygnał, np. "ZACHÓD",

dziecko musi jak najszybciej przeprowadzić piłkę dookoła

wskazanego pachołka, kamienia.

1.2. Gwiazda Sheriffa. Rodzic dokłada jeszcze jeden punkt

(pachołek, kamień). Zadaniem dziecka jest prowadzić piłkę

w wyznaczonej kolejności tak, by poruszał się po kształcie

gwiazdy.

1.3. Kowboje słynną ze świetnego panowania nad swoimi

rewolwerami (żonglerki). Dziecko stara się opanować

podobną sztukę, żonglując swoja piłką. Zadaniem ćwiczącego

jest podbijać piłkę, opuszczając ją z rąk, zawsze w określonej

kolejności np. ręce, stopa, ręce lub ręce, udo, ręce.

Gwiazda Szeryfa. Rodzic dokłada jeszcze jeden punkt (pachołek, kamień). Zadaniem dziecka jest prowadzić piłkę w wyznaczonej kolejności tak, by poruszał się po kształcie gwiazdy.

Kowboje słynną ze świetnego panowania nad swoimi rewolwerami (żonglerki). Dziecko stara się opanować podobną sztukę, żonglując swoja piłką. Zadaniem ćwiczącego jest podbijać piłkę, opuszczając ją z rąk, zawsze w określonej kolejności np. ręce, stopa, ręce lub ręce, udo, ręce.

Rodzinna (rodzic+dziecko) zabawa z piłką lub bez piłki

Dziki zachód opanowały dzikie konie. Na wyznaczonym terenie (prostokąt / kwadrat), rodzic ustawia cztery bramki (ok. 2m szerokości) zlokalizowane na środku każdego z boków. Rodzic (dziki koń) w swobodnym truchcie po wyznaczonym terenie, przebiega co jakiś czas przez jedną z czterech ustawionych bramek, po czym goni i stara się złapać kowboja (dziecko), które aby stać się nietykalnym, musi przeprowadzić piłkę przez przeciwległą bramkę w stosunku do tej, przez którą przebiegł rodzic.

Podobna zasada poruszania się jak w poprzednim ćwiczeniu. Rodzic obiega jedną z czterech bramek, po czym otrzymuje podanie od dziecka, które, prowadząc piłkę, obiega przeciwległą bramkę i wykonuje celne podanie do rodzica.

Dziecko, prowadząc piłkę przy nodze, ucieka przed rodzicem, który stara się je złapać na tzw. lasso - trzymając za oba końce dłuższego sznurka bądź skakanki, narzuca je na dziecko i ogranicza jego ruchy.

Ćwiczenia strzałów

Pojedynek rewolwerowców. Dziecko wraz z rodzicem ustawiają się plecami do siebie, po czym maszerują. Po wykonaniu np. 5 kroków, następuje szybki obrót i zadaniem tego, który ma piłkę (np. dziecka) jest wykonanie strzału w kierunku rodzica. Strzały oddawane są z własnego narzutu ręką z powietrza lub po szybkim ustawieniu piłki na ziemi.

Wykorzystując wcześniejszą zabawę z kierunkami świata, rodzic podaje jeden z nich. Zadaniem dziecka jest dobiec do ustawionej w środku pola piłki i oddanie strzału do wskazanej bramki (kierunku). Dziecko startuje z jednej z bramek.

Rodzic ustawia się w jednej z bramek, której stale broni, np. południowej. Dziecko porusza się z piłką przy nodze, startując raz z bramki północnej, raz z wschodniej czy zachodniej w kierunku środka pola (pachołek, gałąź itp.), po czym oddaje strzał na bramkę strzeżoną przez rodzica. Jeśli uda mu się pokonać rodzica, następuje zmiana ról.