Aikido dla dzieci

Aikido zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród dorosłych i dzieci. O cechach charakterystycznych tej sztuki walki oraz potencjalnych korzyściach, które może przynieść dzieciom opowiada Sensei Michał Rachwał.

Historia Aikido

Aikido narodziło się w Japonii i było materiałem, z którego O-Sensei Morihei Ueshiba ulepił kompletną, logicznie powiązaną sztukę walki. Etymologia słowa Aikido niesie ze sobą również wiele znaczeń. "Ai" definiuje się jako połączenie, miłość, zjednoczenie. "Ki" stanowi odpowiednik ducha, energii. "Do" to z języka japońskiego droga, sposób lub nauczanie. Wiele by można pisać o podwalinach nurtu Aikido i jego losach a ciekawa historia genezy tej sztuki walki może z pewnością skłaniać do chęci sięgnięcia po liczne opracowania.

Wyjątkowość Aikido

Aikido to sztuka walki wykorzystująca siłę przeciwnika. Wykorzystuje wychylenia, obroty i ruchy powodujące zmianę kierunku przy rzutach i dźwigniach. Trenujący aikidocy uczą się koordynacji, nabierają tężyzny fizycznej i doskonalą techniki koncentracji. Trenujący już od pierwszych zajęć poznają etykietę DOJO. DOJO jest to sala w której odbywają się treningi sztuk walki. Zgodnie z zachowaną tradycją każda część maty ma swoją nazwę i przeznaczenie. DOJO jednak nie jest zwyczajnym miejscem do ćwiczeń. Obowiązuje ścisła etykieta, której należy przestrzegać. Dzięki temu ćwiczący uczą się szacunku do trenera - Sensei'a i do trenujących.

Wpływ Aikido na rozwój dziecka

Trening Aikido składa się z zajęć siłowych i rozciągających, nauki techniki samodzielnie, w parach lub w grupie, a także technik z użyciem broni. Ćwiczenia i techniki wykonywane są pod bacznym okiem trenera. Bardzo istotne jest wskazywanie trenującym na bieżąco poprawnego wykonania ćwiczeń. Największą zaletą tej sztuki walki jest to, że nie wyzwala agresji. Za to zawiera dużo elementów gimnastycznych, sprawnościowych takich jak przewroty, pady które poprawiają zwinność, koordynację, a także widzenie przestrzenne. Trening padów wyrabia u dorosłych a szczególnie u dzieci, nawyk prawidłowego upadania, co istotnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwo w życiu codziennym, podczas upadku, poślizgnięcia się, wywrócenia na rowerze rolkach, upadku z konia. Poza technikami obronnymi trenujący otrzymują solidną dawkę wysiłku fizycznego podczas pracy nad wzmocnieniem mięśni. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są pod okiem Senseia. Trening Aikido niesie ze sobą korektę wad postawy, wyrabia elastyczność i gibkość i uczy refleksu. Trenerzy Aikido prowadzą adekwatnie do grup wiekowych odpowiednie ćwiczenia rozluźniające, na bieżąco korygują, zwłaszcza dzieci, w celu wyrobienia w nich właściwych postaw fizycznych i duchowych. Dla dzieci, ale także dorosłych prowadzone są okazjonalnie zajęcia w formie zabaw, gdzie spędzając czas na wesołej rywalizacji rozluźniamy się po ciężkiej pracy na treningu.

Wspaniałym doświadczeniem dla każdego rodzica jest obserwacja swojego malucha, który z treningu na trening staje się młodym i dumnym Aikidokiem. Zdobywa kolejne stopnie wtajemniczenia i z godnością i szacunkiem odnosi się do trenera, kolegów i koleżanek z maty oraz DOJO. Nauka Aikido to nie tylko rozwój ruchowy. Dorośli Aikidocy odczuwają widoczną poprawę sprawności, wchodzą w pewien rytm treningowy podczas którego łatwo sprawdzić postępy. Aikido uczy, że prawdziwą siłą jest spokój, aby prawidłowo wykonać technikę osoba ćwicząca musi być zrelaksowana i rozluźniona, bo tylko wtedy kieruje przeciwnikiem tak aby go unieszkodliwić wykorzystując tylko jego siłę i swoją dynamikę. Niezwykle ważną częścią treningu jest timing, czyli odpowiednie wyczucie czasu. Dotyczy to nie tylko spóźniania ale i odpowiednich reakcji na zachowanie współćwiczącego. Aikido podnosi samoocenę, uczy systematyczności, odpowiedzialności za drugą osobę (ćwiczący muszą dbać wzajemnie o swoje bezpieczeństwo). Praca w parach sprawia, iż nawet dzieci muszą współpracować. Aikido staje się pasją, czynnikiem integrującym osoby w różnym wieku. Dodatkowym elementem są niezwykle interesujące staże z udziałem zewnętrznych mistrzów. Doskonałym źródłem podnoszenia kwalifikacji są obozy aikido organizowane kilka razy w roku.

W jakim wieku można rozpoczynać przygodę z Aikido

Swoją przygodę z Aikido można rozpocząć od około siódmego roku życia, choć zdarza się, że ćwiczą już pięcioletnie dzieci. Wszystko uzależnione jest od poziomu rozwoju dziecka a przede wszystkim umiejętności skupienia uwagi. Dlatego warto przyjść na pierwszy próbny trening aby zobaczyć, czy dziecko będzie czerpać radość z ćwiczeń. Przed pierwszym treningiem należy poinformować trenera o przebytych chorobach i urazach oraz o ewentualnych zaleceniach lekarskich. Pozwoli to prowadzącemu dobrać odpowiednie ćwiczenia.

Sensei Michał Rachwał www.aikidowarszawa.pl