Gimnastyka korekcyjna. Najczęstsze wady postawy cz. 2

W pierwszej części tekstu zaprezentowaliśmy najczęstsze wady postawy u dzieci, które można zaobserwować w płaszczyźnie strzałkowej. Teraz czas na wady postawy, które można zaobserwować z przodu lub z tyłu, czyli w płaszczyźnie czołowej, a także wady kończyn dolnych.

Najczęstsze wady postawy cz.1

Patrząc z tyłu, widzimy ewentualne symptomy bocznego skrzywienia kręgosłupa. Boczne skrzywienie jest odchyleniem od osi anatomicznej całego kręgosłupa lub kilku odcinków. Możemy zobaczyć kręgosłup w kształcie (- jednołukowe skrzywienie lub S, czyli wielołukowe skrzywienie.

O tym, że kręgosłup może być skrzywiony, świadczą widoczne objawy, np. różna wysokość barków, różna wysokość dolnych kątów łopatek. Przestrzeń, którą tworzy trójkąt talii (dół pachowy - wystające biodro - zwisające swobodnie ramię) po lewej i po prawej powinna był jednakowa. O skrzywieniu świadczy też wysunięte, zadarte jedno biodro w stosunku do drugiego.

Ciało człowieka charakteryzuje symetria. Osią symetrii jest linia opadająca ze środka szyi (kilka centymetrów poniżej linii owłosienia głowy), przebiegająca przez szparę międzypośladkową i trafiająca w środek podstawy między piętami. Znaczne wychylenie w lewo lub w prawo jest niepokojące.

Oto najczęściej spotykane wady postawy, które możemy zaobserwować w płaszczyźnie czołowej:

Klatka piersiowa lejkowata-szewska

Zapadnięty mostek, wysunięte barki do przoedu. Znaczny dołek powinien budzić niepokój. O ewentualnych działaniach decyduje lekarz

Klatka piersiowa kurza

Mostek wyraźnie wysunięty do przodu, daje półokrągły kształt klatki piersiowej charakterystyczny dla ptaków. Tu także o ewentualnych działaniach decyduje lekarz.

Wady kończy dolnych, które występują wśród populacji dzieci i młodzieży szkolnej to:

Kolana koślawe

Kształt kończyn przypomina X. Charakterystyczne zbliżenie kolan do siebie z równoczesnym oddaleniem kostek przyśrodkowych od siebie. Koślawość jest najczęściej przyczyną nadwagi i niewłaściwych pozycji spoczynkowych we wczesnym wieku.

Kolana szpotawe

Kształt kończyn przypomina (), gdzie kolana oddalają się a kostki przybliżają do siebie. Są to kończyny bardzo mocne. Szpotawość jest wynikiem zbyt wczesnego jednostronnego treningu sportowego.

Stopa płasko-koślawa

Stopy są bardzo ważnym elementem spionizowanej sylwetki człowieka. Kształt i wytrzymałość decyduje o jakości życia a także o preferencjach do określonych zawodów. Obraz właściwego kształtu stopy, to wyraźny łuk podłużny kształtujący wysklepienie i widoczna na odbitce stopy zatoka. Ważne jest ustawienie pięty widoczne przez proste, nie skośne ułożenie ścięgna Achillesa. Pomocne w ocenie jakości stopy jest obserwacja obuwia. Zniekształceniu ulegają zapiętki i obcasy. Decyzje o ewentualnym zastosowaniu wkładek korygujących lub obuwia specjalistycznego powinien podjąć lekarz ortopeda po konsultacji ze specjalistą podoskopii.

Istnieją także obiektywne metody nieinwazyjne do oceny sylwetki. Wykorzystuje się do nich światło halogenowe i zjawisko Moire. Najnowsze aparaty fotogrametrzyczne oceniają sylwetkę w płaszczyźnie 4D (Diers) Ostatecznie o zdiagnozowaniu bocznego skrzywienia kręgosłupa decyduje obraz rentgenowski.

*mgr Wiesława Lipiec

absolwentka studium fizjoterapii w Busku Zdroju i studiów magisterskich na AWF Katowice, na kierunek wychowanie fizyczneze specjalnością gimnastyka korekcyjna. Od 1987 r. pracuje w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach. W okresie 27 lat pracy odbyła szereg kursów i szkoleń (leczenie zachowawcze skolioz metodę Lehnert-Shroth, wykorzystanie przyrządów w metodzie presio)

*mgr Jerzy Miśkiewicz

absolwent FAWF w Białej Podlaskiej na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska. W latach 1986-2003 nauczyciel wf w szkołach podstawowych. W 2003-2005 studia podyplomowe na AWF w Warszawie kierunek Gimnastyka Korekcyjna i wychowanie zdrowotne. Od 2003r-2013r. pełnił funkcje dyrektora w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach.

Jak odżywiać małego sportowca, radzi dietetyk

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.