Aktywność fizyczna dla każdego

Coca-Cola zachęca do organizowania i propagowania projektów dotyczących sportu dla wszystkich. Rusza 2. edycja programu Lider Animator skierowanego do lokalnych animatorów sportu.

Warszawa, 23 maja 2013 r. - W 2013 roku firma Coca-Cola chce przeznaczyć ćwierć miliona złotych na wsparcie sportu powszechnego w Polsce i ogłasza start 2. edycji programu Lider Animator, który otwiera szanse na wzmocnienie i rozszerzenie lokalnych inicjatyw sportowych w naszym kraju. Najlepsze projekty zostaną wsparte grantami finansowymi o wartości od 5 000 zł do 15 000 zł. Rejestracja do programu rusza 27 maja i potrwa do 31 lipca 2013 r. Środki na granty pochodzą z Fundacji Coca-Cola (The Coca-Cola Fundation).

Wielu ekspertów potwierdza, że nie ma nic lepszego niż ruch na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów w edukacji zdrowotnej, zwłaszcza młodych ludzi. Dlatego też Coca-Cola chce odgrywać aktywną rolę w walce z brakiem aktywności fizycznej ludzi w każdym wieku, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości ich życia. To jedno z globalnych zobowiązań podjętych w tym roku przez firmę.

Promocja ruchu i szeroko pojętej aktywności fizycznej jest jednym z filarów społecznej odpowiedzialności Coca-Cola. Firma po raz drugi uruchamia program grantowy Lider Animator. Jego ubiegłoroczna edycja, do której zgłoszono blisko 300 projektów z całej Polski, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem lokalnych animatorów sportu, którzy szukają wsparcia dla swojej codziennej społecznej pracy.

- Kierując nasze działania do animatorów sportu, będących jednym z kluczowych elementów zachęcania ludzi do ruchu, chcemy zwiększać świadomość potrzeby podejmowania lokalnie działań na rzecz aktywności fizycznej i zdrowia - mówi Anna Solarek, odpowiedzialna za projekty sportowe w firmie Coca-Cola Poland Services. Wierzymy, że program Lider Animator po raz kolejny zaowocuje nowatorskimi pomysłami wartymi szerokiego rozpowszechniania, promowania i wsparcia - dodaje.

Lider Animator skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych, ale przede wszystkim do lokalnych animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycznej. Program nagradza najciekawsze projekty, które mają na celu zachęcać lokalne społeczności do aktywnego życia.

Do tegorocznej edycji programu Lider Animator, który odbywa się pod hasłem "Sport jest twoja pasją? Podziel się nią!", zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 27 maja do 31 lipca br. za pośrednictwem strony www.lideranimator.pl. Autorzy najciekawszych pomysłów na organizację zajęć sportowych mogą walczyć o granty finansowe o wartości od 5 000 zł do 15 000 zł. W tym roku firma Coca-Cola chce przeznaczyć ćwierć miliona złotych na wsparcie inicjatyw sportowych w Polsce.

Program oferuje także wsparcie merytoryczne - zaproszenie do Akademii Lidera. Akademia Lidera jest okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym szkoleniom, które wzbogacają wiedzę animatorów oraz wyposażają ich w narzędzia ułatwiające realizację podejmowanych przez nich na co dzień działań. Akademia jest także ostatnim etapem weryfikacji zgłoszonych do programu projektów - autorzy najciekawszych projektów osobiście, przed komisją konkursową, zaprezentują swoje pomysły.

W tym roku w skład komisji konkursowej Lidera Animatora wejdzie także przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystki, które od samego początku aktywnie wspiera ideę programu.

- Zależy nam, by stwarzać warunki, szczególnie ludziom w lokalnych społecznościach, do uprawiania sportu i aktywności fizycznej - mówi Dariusz Buza, Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z samorządami przygotowało ogólnodostępną i bezpłatną infrastrukturę - ponad 2600 obiektów sportowych Orlik w całym kraju, która jest dla nas podstawowym narzędziem zachęcającym ludzi do ruchu. To na co teraz będziemy chcieli położyć nacisk, to aktywizacja animatorów Orlików i przygotowanie ich do efektywnej realizacji swoich zadań. Te założenia są bardzo bliskie idei programu Lider Animator, z którym wiążemy duże nadzieje - dodaje.

Partnerami programu Lider Animator są Fundacja Aktywności Fizycznej i Sportu "SportSupport" oraz Szkolny Związek Sportowy, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Pani Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki.

Więcej informacji o programie można znaleźć na www.lideranimator.pl .