Ekspert radzi: Najważniejsze wczesne rozpoznanie wady postawy i współpraca

Wady postawy, to najczęstszy problem zdrowotny dzieci. Nieleczone, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w życiu dorosłym. - Główną odpowiedzialnością rodzica powinien być przede wszystkim kontakt z lekarzem przynajmniej raz w roku w celu dokonania oceny postawy dziecka - radzi dr Tomasz Szurmik, fizjoterapeuta

Co jest przyczyną powstawania wad postawy u dzieci?

Postawa ciała jest indywidualną cechą każdego człowieka, która stanowi jeden z wyznaczników oceny stanu zdrowia jednostki. Jako zbiór indywidualnych właściwości każdego osobnika, uwarunkowana genetycznie, modyfikowana jest wieloma czynnikami endo i egzogennymi, spośród których największą rolę przypisuje się oddziaływaniu środowiska. Przyczyn większości zaburzeń w postawie ciała dzieci i młodzieży upatruje się w niekorzystnych zmianach zachodzących w naturalnym środowisku, a szczególnie w zmianie stylu życia współczesnego człowieka. Zmiana ta polega na znacznym ograniczeniu aktywności fizycznej na rzecz siedzącego trybu życia. Zmniejszanie się aktywności ruchowej ogranicza doświadczenia sensomotoryczne dzieci i młodzieży. Taki stan wpływa na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych rozwijającego się organizmu i zaburza możliwości przystosowawcze do zmieniającego się środowiska. Skutkiem tego jest pogarszająca się wydolność fizyczna organizmu oraz występowanie chorób cywilizacyjnych oraz wad postawy ciała.

Sprawdź, jak dobrze znasz historię Igrzysk Olimpijskich

Czy problem ciężkiego plecaka, ciężkiej torby u dziecka, które ma dużo zajęć pozalekcyjnych, przyczynia się do rozwoju wady postawy?

Moim zdaniem, problem ciężkiego plecaka nie jest już tak istotny jak dawniej. W większości przypadków dzieci dowożone są do i ze szkoły jak również na zajęcia pozalekcyjne, samochodami. Jeśli jest to problem rzeczywisty to można sobie radzić w indywidualny sposób. Są szkoły, które udostępniają swoim uczniom szafki w których przechowują podręczniki z których uczniowie korzystają w szkole.

Czy wady postawy można leczyć domowym sposobem?

Domowy sposób postępowania z osobami dotkniętymi wadami postawy możliwy jest w określonych przypadkach oraz po instruktażu udzielonym przez fachowca. Każdy fizjoterapeuta dysponuje szerokim wachlarzem takich ćwiczeń. Problem polega na tym, że takie działanie jest często niewystarczające i należy korzystać z usług specjalistycznych placówek.

Na co rodzic powinien zwracać uwagę w pierwszej kolejności, czy niewielkie skrzywienie może się powiększać?

Główną odpowiedzialnością rodzica powinien być przede wszystkim kontakt z lekarzem lub lekarzem specjalistą przynajmniej raz w roku w celu dokonania oceny stanu postawy dziecka. Następnym elementem profilaktyki jest organizowanie i zachęcanie dziecka do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ważną rolę w profilaktyce pierwszo i drugorzędowej wad postawy ciała odgrywa środowisko szkolne, w którym dziecko spędza wiele godzin w pozycji siedzącej. Działania profilaktyczne prowadzone w szkole powinny uwzględniać uświadamianie uczniów odnośnie wpływu ograniczonej aktywności ruchowej na ich zdrowie, a szczególnie narząd ruchu, naukę przyjmowania prawidłowych pozycji siedzących, korzystnych dla kręgosłupa, ćwiczenia śródlekcyjne oraz bogatą ofertę zajęć ruchowych. Istotną rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel wychowania fizycznego, który poprzez obserwację dzieci w różnych czynnościach ruchowych może jako pierwszy dostrzec pojawiające się zaburzenia w postawie ciała i uwrażliwić rodziców na istniejący problem. Wczesne rozpoznanie wady oraz odpowiednio podjęte działania korekcyjne mogą w przyszłości uchronić dziecko przed postępującą w procesie rozwoju wadą. W procesie profilaktyki i korekcji wad postawy istotna jest współpraca między pielęgniarką szkolną, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rodzicami oraz fizjoterapeutą i lekarzem. Wszechstronna opieka i wielokierunkowe działania sprzyjają ciągłości i kompleksowości działań profilaktyczno-korekcyjnych. Pozwalają również oczekiwać pozytywnych efektów w postaci zmniejszania się skali zjawiska występowania nieprawidłowości w kształtującym się aparacie ruchu dziecka.

Najzdrowszy napój dla dziecka to...

Jakie mogą być konsekwencje nieleczenia wad postawy u dzieci?

Nieleczone wady postawy mogą wyraźnie obniżyć jakość życia osoby dorosłej. Do skutków zalicza się częstsze występowanie zespołów bólowych kręgosłupa, ograniczenia funkcji oddechowej oraz problemy psychiczne związane z estetyką własnego wyglądu.

Które dyscypliny sportu szczególnie dobrze wpływają na poprawę dziecięcej postawy?

Generalnie wszechstronna aktywność fizyczna dobrze wpływa na postawę dziecka. W przypadku wystąpienia wad postawy czy skolioz należy zasięgnąć fachowej opinii specjalistów co do wskazań i przeciwwskazań dotyczących aktywności fizycznej dziecka.

Niezwykli mali sportowcy sprawnością przewyższają nie jednego dorosłego. Zobacz!

 

Kiedy jest zbyt późno na leczenie wady postawy?

Jeśli mamy doprowadzić do wyleczenia to granicę stanowi okres zakończenia procesów kostnienia (około 18-20 rok życia). Późniejsze działanie jest możliwe, ale będzie to oddziaływanie jedynie na elementy tkanek miękkich - mięśni i więzadeł, a jego głównym celem będzie zapobieganie dalszego powiększania się wady.

Więcej informacji na temat leczenia wad postawy znajdziesz na stronie

">http://www.orto-med.com.pl/

Copyright © Agora SA