Regulamin Konkursu ESPN Classic i Sport.pl

1. Organizatorem konkursu jest portal sport.pl.

2. Fundatorem nagród jest telewizja sportowa ESPN Classic.

3. Konkurs "Euro Matches - Europa" odbędzie się w dniach 28 maja - 3 czerwca 2012.

4. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, które mają ukończone 18 lat, bądź osoby niepełnoletnie, posiadające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Każdy z uczestników konkursu, nadsyłając odpowiedź konkursową, zobowiązany jest podać następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres

c) telefon kontaktowy

d) e-mail

6. Zgłoszenia niepełne nie będą uwzględniane przez komisję konkursową.

7. Zwycięzcy zgadzają się na opublikowanie swojego nazwiska podczas rozwiązania konkursu.

8. Po zakończeniu konkursu, komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu oraz osoby, które zajęły miejsca 1-3 i 4-5.

9. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 6 czerwca.

10. Nagrody: 5 Zestawów kibica z logo ESPN Classic, w tym trzy z kurtką przeciwdeszczową.

11. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom listem poleconym.

12. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść swoich praw związanych z wygraną na osoby trzecie bez zgody Organizatora oraz Fundatora nagród w konkursie.

13. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.