ELIOS 2010. Program sportowy Igrzysk

W programie Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010, zaplanowano dziewięć dyscyplin sportowych oraz jedną dyscyplinę pokazową. Igrzyska odbędą się w dniach 18-23.09.
Ideą Olimpiad Specjalnych jest przekonanie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i treningowi uprawiać sport oraz cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w nim.

Cykl zawodów Olimpiad Specjalnych Światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych (dyscyplin letnich i zimowych) organizowane są co cztery lata. Co roku rozgrywane są również zawody rangi europejskiej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Ostatnio światowe igrzyska odbyły się w Szanghaju w 2007r.

Ceremonia Dekoracji w zawodach Olimpiad Specjalnych zaczyna się po pierwszej oficjalnej konkurencji i trwa równolegle z zawodami. Podium jest dla wszystkich zawodników/ drużyn startujących w danej grupie sprawnościowej, czyli liczy 8 miejsc. Za pierwsze 3 miejsca przyznawane są medale: złoty, srebrny i brązowy a za kolejne miejsca specjalne wstążki.

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznych treningów i zawodów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto komponenty pozasportowe m.in.: Program Zdrowi Sportowcy, Program Rodzinny są nieodłączną częścią programów narodowych. Istnieją one z myślą o: rozwoju fizycznym sportowców, edukacji społeczeństw na temat niepełnosprawności tego typu i pozyskiwaniu nowych sportowców i członków Olimpiad Specjalnych. Organizacja Special Olympics ma 7 głównych Biur Kontynentalnych oraz Kwaterę Główną w Waszyngtonie. Obecnie zrzesza 200 programów narodowych na całym świecie w tym 58 w Europie i Eurazji

Przepisy sportowe Olimpiad Specjalnych powstały na bazie oficjalnych przepisów narodowych federacji sportowych i oficjalnych przepisów narodowych w danej dyscyplinie. Wszelkie różnice między przepisami wynikają z potrzeby zapewnienia możliwości uczestnictwa zawodnikom o różnym poziomie sprawności. Główną i zarazem najważniejszą różnicą jest zasada równości szans, która charakteryzuje wszystkie zawody Olimpiad Specjalnych. W myśl tej zasady tworzone są grupy sprawnościowe, składające się z ośmiu zawodników lub zespołów. Różnica miedzy najlepszym a najsłabszym zawodnikiem lub zespołem nie może przekroczyć 10%. Dlatego też program sportowy ELIOS 2010 różni się nieco od programu igrzysk olimpijskich wskrzeszonych przez barona Pierre'a de Coubertina. Mianowicie oficjalna rywalizacja rozegra się w grupach sprawnościowych, które to zostaną wyłonione uprzednio w preeliminacjach lub grach obserwowanych. Preeliminacje są organizowane w ten sam sposób, co oficjalne konkurencje. Oto jak będą wyglądały zmagania zawodników na ELIOS 2010 w poszczególnych dyscyplinach:

MATP - Program Treningu Aktywności Motorycznej

MATP to program rehabilitacyjno - treningowy dla osób, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych zawodach Olimpiad Specjalnych z powodu: współwystępujących niepełnosprawności fizycznych lub niemożności zrozumienia zasad współzawodnictwa.

Wśród konkurencji wykonywanych na hali sportowej zobaczymy m.in.:

- unoszenie głowy z pozycji leżenia przodem - uniesienie i utrzymanie głowy;

- skok z wykorzystaniem odskoczni - próba polega na wykonaniu odbicia i zeskoku z odskoczni z postawy stojącej, z lądowaniem obunóż na materacu gimnastycznym;

- kręgle - toczenie piłki dowolnym sposobem do kręgli (dla osób na wózkach - kręgle ułożone są na stole).

Natomiast na basenie zawodnicy zaprezentują dyscypliny takie jak:

- pokonanie w wodzie dystansu 5m - przejście po dnie basenu z asekuracją opiekuna lub/i ze sprzętem pneumatycznym;

- przepłynięcie dystansu 5m szerokości basenu w dowolny sposób z asekuracją opiekuna lub/i ze sprzętem pneumatycznym;

- zanurzenie głowy pod powierzchnię wody.

W dniu 23 września, na SGGW, przy ul. Ciszewskiego 10 odbędzie się Dzień Treningowy MATP, na którym uczestnicy programu zaprezentują swoje umiejętności i osiągnięcia. Na arenie sportowej zobaczymy 25 zawodników z Olimpiad Specjalnych Polska i ich 25 trenerów.

Bowling

Rozgrywki odbędą się w dniach 20 - 23 września w Rodzinnym Centrum Rozrywki "Hulakula" przy ul. Dobrej 56/66. Weźmie w nich udział 132 zawodników (w tym: 56 kobiet, 76 mężczyzn) pod okiem 38 trenerów. Będą to ekipy z 23 programów narodowych. Pierwszego dnia zawodów sportowcy zostaną przypisani do odpowiednich grup na podstawie swoich wcześniejszych wyników i w tych grupach zostaną rozegrane preeliminacje a w kolejnych dniach oficjalne zawody. Będą to konkurencje takie jak: gry pojedyncze, gry podwójne, gry drużynowe. Każdy zawodnik może uczestniczyć w trzech konkurencjach.

Badminton

Zawody badmintona odbędą się w dniach 19 - 22 września w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji, " Hala Arena", przy ul. Pileckiego 122. Weźmie w nich udział 88 zawodników (42 kobiety, 46 mężczyzn) oraz 27 trenerów. Będą to reprezentacje z 18 programów narodowych. W pierwszych dwóch dniach zostaną przeprowadzone gry obserwowane. Każdy sportowiec zagra z trenerem testującym, którego powoła organizator. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną uformowane grupy sprawnościowe, w ramach których odbędzie się oficjalna rywalizacja. Oficjalnymi konkurencjami będą: gry pojedyncze, gry podwójne i gry podwójne mieszane. Każdy zawodnik może startować we wszystkich trzech konkurencjach.

Jazda na wrotkach

Zawody w tej dyscyplinie odbędą się 19 - 21 września na Hali Torwar Centralnego Ośrodka Sportu, przy ul. Łazienkowskiej 6a. Weźmie w nich udział 54 zawodników (w tym: 23 kobiety, 31 mężczyzn) pod opieką 14 trenerów. Będą to reprezentacje z 5programów narodowych. Oficjalna część zawodów poprzedzona będzie preeliminacjami. Przewidziane konkurencje to: wyścig na 100 m, 300 m, 500 m, 1000 m oraz sztafeta 2x100 m i 2x200 m. Każdy zawodnik może brać udział w dwóch indywidualnych konkurencjach i jednej sztafecie.

Koszykówka zunifikowana

Zawody odbędą się w dniach 19 - 23 września. Miejscem rozgrywania meczów koszykówki będzie Akademia Wychowania Fizycznego, przy ul. Marymonckiej 34 (hala gier zespołowych im. Zygmunta Krausa oraz na boisko koszykarskie na Hali Lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego).W skład drużyn zawodów zunifikowanych wchodzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby pełnosprawne. Dokładniej o tym temacie pisaliśmy w lipcowym numerze Biuletynu Informacyjnego ELIOS 2010. W koszykówce zunifikowanej weźmie udział 16 drużyn męskich oraz 9 drużyn żeńskich. Łącznie wystąpi 233 zawodników (155 mężczyzn i 78 kobiet) pod opieką 68 trenerów. Będą to ekipy z 23 programów narodowych. Na początku, przez dwa dni będą trwać gry obserwowane, które polegają na rywalizacji typu "każdy z każdym" lub "mieszanej" w celu wyłonienia najlepszej drużyny z danej grupy. Eksperci ocenią drużyny i zadecydują o składzie grup sprawnościowych. Oficjalna część zawodów będzie miała postać rywalizacji drużynowej w ramach tych grup, z podziałem na płeć.

Lekkoatletyka

Zawody lekkiej atletyki odbędą się w dniach 19 - 23 września na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego, przy ul. Marymonckiej 34. Będzie w nich startować 365 sportowców (w tym: 170 kobiet, 195 mężczyzn) pod okiem 104 trenerów. Będą to reprezentacje z 55 programów narodowych. W tej dyscyplinie preeliminacje i oficjalne konkurencje zostały podzielone na 4 kategorie. I kategoria jest dla zawodników o największej sprawności, którzy będą uczestniczyć w takich konkurencjach jak: bieg na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,1500 m, 3000 m (kobiety), bieg na 5000 m (mężczyźni), chód 400 m oraz 800 m, pchnięcie kulą mężczyzn (4kg), pchnięcie kulą kobiet (3kg), skok wzwyż oraz skok w dal z rozbiegu. II kategoria prezentuje się następująco: 100 m wyścig na wózkach, 200 m wyścig na wózkach, pchnięcie kulą mężczyzn na wózkach (4kg) oraz pchnięcie kulą kobiet na wózkach (3kg). III kategoria jest dla zawodników o najmniejszych możliwościach, którzy będą rywalizować w konkurencjach typu: chód na 50 m, bieg na 50 m, rzut piłeczką palantową oraz skok w dal z miejsca. W skład IV kategorii wchodzą: sztafeta 4x100 m, sztafeta 4x400 m, pięciobój (bieg na 100 m i 400 m, skok w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą, skok wzwyż). Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach i jednej sztafecie wyłącznie w ramach jednej kategorii.

Zobacz galerię zdjęć zawodników Olimpiad Specjalnych
Piłka nożna

Rozgrywki meczowe odbędą się w dniach 19 - 22 września na Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej, przy ul. Obrońców Tobruku 11. W zawodach tej dyscypliny zagra 202 zawodniczek (20 drużyn) pod nadzorem 60 trenerów. Będą to reprezentacje z 20 programów narodowych. Preeliminacje mają postać gier obserwowanych na identycznych zasadach, co w koszykówce. W części oficjalnej będzie to rywalizacja 7-osobowych drużyn żeńskich.

Tenis stołowy

Zawody w tenisie stołowym odbędą się 19 - 23 września na hali tenisowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przy ul. Ciszewskiego 10. Będzie w nich uczestniczyć 162 zawodników (78 kobiet i 84 mężczyzn) i 49 trenerów. Będą to ekipy z 36 programów narodowych. Gry obserwowane polegają tu na tym, że sportowcy rozgrywają kilka meczy z różnymi rywalami a komisja ocenia ich możliwości sportowe i klasyfikuje do odpowiedniej grupy sprawnościowej. Oficjalnymi konkurencjami tej dyscypliny będą: gry pojedyncze, podwójne (debel) oraz podwójne mieszane (miksty). Każdy zawodnik może wziąć udział w dwóch konkurencjach.

Tenis ziemny

Zawody tenisa ziemnego odbędą się w dniach 19 - 23 września na kortach AmTenis Akademii Wychowania Fizycznego, przy ul. Marymonckiej 34. Wezmą w nich udział reprezentacje z 15 programów narodowych, w tym 62 zawodników (24 kobiety, 38 mężczyzn) i 20 trenerów. Podczas gier obserwowanych sportowcy rozgrywają po jednym meczu a według wyników formułowane są grupy sprawnościowe. W oficjalnej części tenisa ziemnego znalazły się: gry pojedyncze, gry podwójne oraz gry podwójne mieszane. Każdy zawodnik może uczestniczyć w tych trzech konkurencjach.

Trój bój siłowy

Zawody tej dyscypliny odbędą się w dniach 19 - 22 września w kompleksie hal sportowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przy ul. Ciszewskiego 10. Do rywalizacji przystąpi 91 zawodników (30 kobiet, 61 mężczyzn) z pomocą 26 trenerów. Będą to reprezentacje z 14 programów narodowych. Grupy sprawnościowe zostaną sformułowane według kategorii wiekowych, wagowych oraz na podstawie ostatnich wyników sportowych. W poczet oficjalnych konkurencji znalazły się: wyciskanie w leżeniu na ławeczce, martwy ciąg, przysiad, kombinacja dwubój (wyciskanie + martwy ciąg) oraz kombinacja trójbój (wyciskanie + martwy ciąg + przysiad). Każdy zawodnik może startować w trzech konkurencjach i tylko jednej kombinacji.

Zostań fanem ELIOS 2010 na Facebooku ?