Jak jest w innych krajach?

Francja

W 1991 roku we Francji weszła w życie tzw. ustawa Evina. Zabrania reklamy alkoholu w telewizji również podczas wydarzeń sportowych. Producenci alkoholu nie mogą być sponsorami sportowych imprez. Francja domagała się likwidacji reklamy, gdy mecz odbywał się za granicą, lub rezygnowała z transmisji.

Niemcy

W Niemczech alkohol wolno reklamować. Jednak reklama nie może zachęcać do nadużywania alkoholu, kierować się do nieletnich ani do kierowców. Nie wolno przedstawiać sportowców wyczynowych pijących alkohol lub zachęcających do picia. Ostatnio pojawiły się propozycje zakazu reklamy alkoholu na stadionach i podczas imprez sportowych. Przeciwko nim wystąpiły kluby sportowe w obawie przed utratą ważnego źródła utrzymania ośrodków sportowych.