Rio 2016. Ważny dzień w historii Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

W poniedziałek, w siedzibie PKOl, odbyła się konferencja podsumowująca projekt ?Olimpijczyk - przygotowanie zawodników z niepełnosprawnościami do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich?. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było podpisanie porozumienia między prezesami PKOl i PKPar.

Panowie Andrzej Kraśnicki i Łukasz Szeliga sięgnęli po długopisy, parafowali dokument i uścisnęli sobie dłonie. To znaczący moment w historii polskiego sportu. Od teraz Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski będą ściśle ze sobą współpracować. Założenia, jakie znalazły się w umowie brzmią dumnie i udowadniają, jak piękną ideą jest sport.

Obie instytucje zamierzają wspólnie wzmacniać kluczowe wartości, takie jak solidarność, równość i braterstwo, stanowiące podstawę rozwoju oraz wzrostu tak Ruchu Olimpijskiego, jak i Paraolimpijskiego. Akcentowana zostanie potrzeba traktowania wszystkich sportowców w sposób jednakowy, a zachowanie wartości sportu, jego inspirującej społecznie funkcji, będzie należycie pielęgnowane.

Obie strony będą również współdziałać w celu podejmowania przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzujących sport, podkreślając jedność ruchu sportowego. Dojdzie też do wymiany doświadczeń w zakresie metod treningowych i opieki zdrowotnej nad zawodnikami. Promowane staną się wartości takie jak szacunek, uczciwości, różnorodność, godność i zdrowie zawodników; nie będzie miejsca dla dyskryminacji.

W trakcie konferencji odbył się szereg referatów mówiących m.in. o profesjonalizacji sportu paraolimpijskiego i udziale kobiet w sporcie paraolimpijskim. Jedna z prelekcji dotyczyła również stanu przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich Rio 2016.

Ważnym elementem było wystąpienie Tomasza Szklarskiego, autora projektu "Kariera dwutorowa". Olimpijczycy - poza zamiłowaniem do kultury fizycznej - często pracują. Omówione przedsięwzięcie pomoże wielu atletom w wyborze ścieżki zawodowej.

Sport.pl, jako partner medialny Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, umożliwi zawodnikom objętym programem "Right Track" odbycie stażów zawodowych. Podczas praktyk wskażemy, jak wygląda życie redakcji, zaznajomimy uczestników z obowiązkami dziennikarza sportowego, podpowiemy jak należy budować swoją markę w mediach.

XXXI letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się między 5 a 21 sierpnia w Rio de Janeiro. We wrześniu, w tym samym mieście, zmagania rozpoczną paraolimpijczycy.

W konferencji wziął udział Minister Sportu i Turystyki - Witold Bańka, przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej oraz innych instytucji zaangażowanych w działania na rzecz sportu osób z niepełnosprawnościami.

Więcej o: