Dlaczego Bytom zablokował dotację Polonii

Urząd Miasta wyjaśnia, dlaczego hokejowy klub nie może przez najbliższe trzy lata liczyć na pieniądze z magistratu.
Katarzyna Krzemińska-Kruczek

rzeczniczka bytomskiego magistratu

Każda dotacja dawana przez gminę Bytom instytucjom jest przekazywana na podstawie umowy między gminą a instytucją. Każdy, kto otrzymuje od gminy dotację, musi złożyć o nią wniosek wraz z harmonogramem na podstawie, którego jest wydawana decyzja o przyznaniu dotacji.

W umowie zawieranej z każda instytucją, w tym również z TMH Polonia Bytom jest zapis, że jeżeli nastąpią ponad 5 proc. przesunięcia związane z określonymi kwotami i zadaniami, które były założone w harmonogramie, to taka instytucja musi się zwrócić z wnioskiem do gminy o zgodę i aneks do umowy, aby móc takiego przesunięcia dokonać. TMH Polonia Bytom dokonała przesunięcia i nie poinformowała o tym gminy Bytom. Przesunięcia były związane z zadaniami nie objętymi harmonogramem i były na kwotę 9 tysięcy złotych. Kwota 9 tysięcy (bo taką przekroczył klub TMH Polonia Bytom) nie została zaliczona do rozliczenia klubu. W związku z tym poproszono klub, aby wpłacił do kasy gminy tą sumę, jednak klub nie zgodził się na to. Po kilkukrotnej wymianie korespondencji i prośbach o zwrot pieniędzy gmina wszczęła postępowanie przeciw klubowi o zwrot 9 tysięcy złotych. Klub poprosił gminę o rozłożenie na 24 raty kwoty 9 tysięcy złotych, ale dopiero jutro tj. 9 października prezydent podejmie w tej sprawie decyzję.

Dotacja dla TMH Polonia Bytom na 2009 rok wynosiła 60 000 złotych. W związku z tym, że TMH Polonia Bytom nie zwróciła dobrowolnie zaległej kwoty i zostało wszczęte postępowanie wobec klubu o zwrot zaległej kwoty, przez okres 3 lat klub TMH Polonia Bytom został wyłączony z możliwości starania się o dotację na działalność klubu na podstawie obowiązujących ustaw o sporcie kwalifikowanym i ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. TMH Polonia Bytom nie zwróciła dobrowolnie kwoty 9 tysięcy złotych, a gdyby to zrobiła dobrowolnie, klub mógłby się starać o dotację.

W 2009 roku oprócz 60 000 zł dotacji dla TMH Polonia Bytom, gmina Bytom przekazała również dotacje na dwie inne imprezy:

1. 3800 zł dotacji na imprezę -- pokazy na lodowisku na bytomskim Rynku;

2. 4000 zł dotacji na turniej na rolkach.

Z obu ww. dotacji klub się rozliczył prawidłowo.

Ponadto w 2009 roku miasto przekazało 64 000 zł na stypendia dla hokeistów TMH Polonia Bytom. Stypendia są przyznawane imiennie dla każdego zawodnika, a zawodników, którzy mają otrzymać stypendia wskazują władze klubu.