hdef

  • Biegaj i pomagaj!

    Biegaj i pomagaj!

    Bieganie ma różne cele, może mieć także wymiar charytatywny. Akcja Honorowy Dawca Energii Fortum to możliwość pomocy potrzebującym dzieciom podczas każdego treningu.