Euro 2012. Podsumowanie przygotowań w 2010 roku

Serwis PL2012 podsumował przygotowania Polski do Euro 2012 na przestrzeni 2010 roku. Pod koniec grudnia 80 proc. kluczowych inwestycji infrastrukturalnych znajdowało się już w fazie zaawansowanej realizacji. Proces przygotowań Polski do turnieju w mijającym roku przeszedł z mało widocznej dla opinii publicznej fazy planowania, realizowanej w latach 2007-2008 oraz fazy uruchamiania w 2009 roku, w etap faktycznej realizacji wcześniej zaplanowanych i przygotowanych inwestycji - czytamy na PL2012.pl

Bierhoff: Polska dysponuje dużo lepszą infrastrukturą ?

Wraz z rozwojem inwestycji rośnie optymizm społeczny związany z Euro 2012. Z badań przeprowadzonych na zlecenie spółki Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 przez TNS OBOP wynika, że 60 proc. Polaków uważa, iż Polska zdąży z przygotowaniami do Euro 2012. Przeciwnego zdania jest 27 proc. badanych. Od 2008 roku sukcesywnie powiększa się odsetek optymistów w tym zakresie przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości osób twierdzących, że Polska nie zdąży z przygotowaniami do Euro 2012.

Na niezmiennie wysokim poziomie od sierpnia 2008 roku utrzymuje się także odsetek osób, które uważają, że Polska dużo zyska na organizacji Euro 2012. Obecnie jest to 60 proc.. Przeciwnego zdania jest 14 proc. badanych i ten odsetek waha się od sierpnia 2008 roku pomiędzy 12 proc. a18 proc..

- Od trzech lat intensywnie pracujemy w zakresie przygotowań - mówi Marcin Herra, Prezes Zarządu spółki PL.2012. - Dotyczy to zarówno infrastruktury jak i organizacji. Przygotowania do Euro 2012 to obecnie praca ponad 170 instytucji. Wydaje się, że wzrost optymizmu społecznego wobec realizowanych w Polsce przygotowań do Euro 2012 jest ściśle powiązany z wejściem w fazę widocznej dla każdego z nas, faktycznej realizacji 80 proc. kluczowych inwestycji związanych z Turniejem. W roku 2008, kiedy zintensyfikowaliśmy przygotowania, przeważały pytania czy zdążymy. Obecnie dzięki współpracy z naszymi partnerami 60 spośród 81 kluczowych i ważnych z punktu widzenia Euro 2012 inwestycji infrastrukturalnych, takich jak stadiony, lotniska, dworce kolejowe, czy wybrane połączenia drogowe i kolejowe w Miastach - Gospodarzach oraz pomiędzy nimi jest na etapie budowy.

Stadiony - źródła kosztów czy zysków? Prezentacje z debaty o Euro 2012 ?

Stadiony

Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku 2010 w zakresie inwestycji infrastrukturalnych było oddanie do użytku pierwszej areny na Euro 2012, czyli stadionu w Poznaniu. Główne prace, pozwalające na uruchomienie obiektu, zakończyły się już w lipcu.

Zaawansowane prace trwały także na stadionie w Gdańsku. W połowie listopada na stadionie PGE Arena Gdańsk zakończył się proces opuszczenia wsporników pod zmontowaną konstrukcją stalową dachu stadionu PGE Arena Gdańsk. Obiekt zostanie oddany do użytku w czerwcu 2011 roku.

- Budowa stadionu przebiegała w 2010 bez większych problemów i pozwoliła osiągnąć znaczne zaawansowanie realizacji inwestycji - mówi Ryszard Trykosko, Prezes BIEG 2012. - Wiele zawdzięczamy skoordynowanej współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację tej inwestycji, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Na rok przed Euro 2012, czyli w czerwcu 2011, na stadionie w Gdańsku rozegrany zostanie pierwszy mecz.

W 2010 roku na terenie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie trwały bardzo intensywne roboty przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej i stalowej stadionu oraz roboty wykończeniowe i instalacyjne na wszystkich dziesięciu kondygnacjach. Zostały osiągnięte dwa kluczowe cele: w lipcu zakończenie montażu głównej konstrukcji stalowej i w listopadzie uruchomienie instalacji grzewczej. W dniu 4 stycznia br., został zrealizowany kolejny cel kluczowy - zakończenie montażu konstrukcji linowej dachu czyli operacja big lift. Cała operacja wymagała bardzo dużej precyzji i była przeprowadzana przez kilka tygodni, od 15 grudnia 2010 roku. Była to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie operacji na świecie i pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę europejską. Zakończono montaż trybun, budowę 18 biegów schodów kaskadowych, stanowiących drogę dojścia widzów na górną promenadę oraz montaż 39 wind różnego typu. Prowadzony był montaż aluminiowo - szklanej elewacji Stadionu Narodowego o powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych. Wykonywano roboty zewnętrzne, a także mury oporowe i schody terenowe. Rozpoczęto budowę dróg otaczających stadion.

- Ubiegły rok dla Stadionu Narodowego w Warszawie był przełomowy - mówi Rafał Kapler, prezes Narodowego Centrum Sportu. - Zaawansowanie robót osiągnęło taki poziom, że dzisiaj nie skupiamy się już na tym czy zdążymy, ale na tym aby zapewnić profesjonalne funkcjonowanie Stadionu Narodowego w Warszawie i maksymalnie wykorzystać jego funkcje sportowe, kulturalne, biurowo - konferencyjne i rozrywkowe. Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie zakończy się w czerwcu 2011 roku.

Bardzo intensywne prace budowlane trwały w minionym roku także na stadionie we Wrocławiu. Zakończono na nim montaż prefabrykowanych rygli trybun, montaż płyt podaudytoryjnych oraz rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej dachu. Stadion zostanie oddany do użytku w październiku. Operatorem w jego przypadku została firma SMG.

"Big lift" - zobacz niesamowity film ?

Lotniska

W 2010 roku w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie planowane i realizowane były projekty inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury portów lotniczych. Celem tych działań jest zwiększenie liczby operacji na godzinę, w niektórych portach nawet dwukrotne - do poziomu gwarantującego z jednej strony możliwość przyjęcia gości Turnieju w 2012 roku, z drugiej umożliwiającego wzmocnienie pozycji rynkowej portów lotniczych w Miastach - Gospodarzach.

Port lotniczy w Warszawie już dzisiaj jest w stanie obsłużyć taką liczbę pasażerów i jest przygotowany do Euro 2012. Mimo to przeprowadzane są na nim liczne modernizacje. W 2010 roku zrealizowana została najważniejsza część modernizacji nawierzchni lotniskowych, czyli całościowy remont skrzyżowania dróg startowych. W marcu bieżącego roku planowane jest zakończenie prac przy Terminalu A (dokończenie budowy pirsu centralnego i połączenie z pirsem południowym). Na lotnisku w Gdańsku w 2010 trwały zaawansowane prace przy budowie Terminala II i zakończono budowę 1 poziomu tego obiektu. Zmodernizowano także drogę kołowania i płytę postojową. Całość prac w tym porcie lotniczym zostanie zakończona w marcu 2012. Na lotnisku w Poznaniu w 2010 realizowano prace modernizacyjne przewężenia płyty postojowej. Budowa nowego terminala rozpocznie się w bieżącym roku, tuż po uzyskaniu decyzji środowiskowej, co jest przewidywane na styczeń 2011 roku. Z kolei na lotnisku we Wrocławiu w ubiegłym roku trwały prace przy budowie nowego terminala, których zakończenie jest przewidziane na II kwartał bieżącego roku. Całość prac na tym lotnisku zostanie zakończona w III kwartale 2011.

"Stadion jest jak most" - wnioski z debaty o Euro 2012 ?

Infrastruktura drogowa i kolejowa

Jedną z najważniejszych inwestycji z zakresu połączeń kolejowych realizowanych w 2010 roku była kontynuacja modernizacji linii E65 na odcinku Warszawa-Gdańsk. Po zakończeniu zakresu robót zgłoszonego do Masterplanu, w maju 2012 czas przejazdu na tej trasie z obecnych 6 godzin skróci się do ok. 3,5 godziny. Rozpoczęto także prace na dworcach - we Wrocławiu oraz na Dworcu Centralnym i Wschodnim w Warszawie.

Jednym z kluczowych działań, które będziemy realizować w kontekście Euro 2012 w bieżącym roku będzie naprawa linii Poznań - Gdańsk oraz Wrocław - Warszawa, głównie poprzez prace interwencyjne. Głównym celem jest skrócenie czasu przejazdu pomiędzy tymi miastami - mówi Paweł Dziwisz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji PKP PLK.

Zaawansowane prace trwały również na drogach lokalnych w Miastach - Gospodarzach. W Poznaniu realizowano przebudowę ul. Bukowskiej od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta. Inwestycja zakończy się w połowie 2011 roku. We Wrocławiu trwały prace przy budowie infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu (zakończenie inwestycji połowa 2011 roku) oraz oddano do ruchu I i II etap połączenia obwodnicy śródmiejskiej z portem lotniczym oraz I etap północnej obwodnicy śródmiejskiej.

CZYTAJ CAŁY RAPORT ?

Koniec sporu o... krzesełka Żółto-niebieski Stadion Śląski! ?

Więcej o: