Wykonawcę stadionu na Euro poznamy później

Przeciąga się rozstrzygnięcie przetargu na generalnego wykonawcę stadionu na Maślicach. Jedna z firm tuż przed planowanym zakończeniem przetargu poprosiła o wyjaśnienie treści specyfikacji. Tym samym wybór zwycięskiego konsorcjum przedłużył się o sześć dni.

Konsorcjum, które wybuduje stadion na Maślicach, mieliśmy poznać 11 grudnia. Jednak jedna z firm startujących w przetargu złożyła do miejskiej spółki Wrocław 2012, zarządcy inwestycji, zapytanie o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia. Urzędnicy ze spółki Wrocław 2012 zgodnie z prawem musieli udzielić odpowiedzi na zadane zapytanie. Przez to kierownictwo spółki postanowiło przedłużyć termin składania ofert o sześć dni. Z dodatkowego terminu skorzystały także dwa pozostałe konsorcja startujące w przetargu. Żadne z nich nie złożyło bowiem ofert w pierwszym terminie. Teraz zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać 17 grudnia.

Jednak nie jest to takie pewne, bo konsorcja mogą składać kolejne zapytania w nieokreślonym terminie. Jak zapewniają przedstawiciele spółki Wrocław 2012, kilku albo nawet kilkunastodniowe przesunięcie nie grozi opóźnieniem w rozpoczęciu budowy. Zgodnie z harmonogramem podpisanie umowy z generalnym wykonawcą ma nastąpić do końca grudnia.

O budowę stadionu rywalizują trzy konsorcja: grecko-polskie J&P Avax i Mostostal Warszawa, niemiecko-austriacko-polski Alpine Bau we współpracy z Hydrobudową Polska i PBG oraz niemiecko-polski Max Bogl z Budimeksem Dromeksem. Stadion ma kosztować pół miliarda złotych i być gotowy do końca 2011 roku.