Kto zadba o zdrowie kibiców Euro 2012? Jest przetarg

Spółka Wrocław 2012 ogłosiła właśnie przetarg na organizację zabezpieczenia medycznego na stadionie podczas trzech meczów mistrzostw rozgrywanych we Wrocławiu.

Firma, która chce stanąć do przetargu, musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert "wykonała z należytą starannością" starannością co najmniej trzy usługi polegające na zabezpieczeniu medycznym imprezy masowej podwyższonego ryzyka lub meczu piłki nożnej, w której uczestniczyło przynajmniej 30 tys. osób jednego dnia.

Zgodnie z warunkami przetargu podczas trzech meczów Euro 2012 przy wrocławskim stadionie ma dyżurować sześć karetek z lekarzami i trzy karetki z ratownikami medycznymi. Na stadionie w gotowości musi być ośmiu lekarzy, 53 ratowników, osiem pielęgniarek i czterech noszowych.

Firma odpowiedzialna za zabezpieczenie medyczne meczów będzie musiała zorganizować osiem punktów pomocy medycznej na stadionie, w tym sześć punktów dla widzów i po jednym punkcie dla VIP-ów oraz dla zawodników i sędziów. Potrzebnych będzie także 10 defibrylatorów.

Koordynator zabezpieczenia medycznego stadionu będzie współpracował bezpośrednio z dyspozytorem pogotowia ratunkowego we Wrocławiu oraz koordynatorami w oddziałach ratunkowych szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego 73a (dla widzów stadionu) i Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Weigla 5 (dla VIP i UEFA Family).

Za zabezpieczenie medyczne na stadionie zapłaci UEFA.

Więcej o: