Nowa warszawska moda. Tłumy chętnych, rezerwacje. Sprawdzili¶my, czym jest Hangar 646 [WIDEO]

Michał - Ekipa EkstRemalna, powered by Renault Captur
07.09.2015 17:34
Nigdy nie miałe¶ kontaktu z akrobatyk± sportow±? Wysokie skoki, salta, ¶ruby i inne figury akrobatyczne to dla ciebie rzecz nieosi±galna? Niekoniecznie. Jeżeli masz chęci i dwie godziny wolnego - możesz podj±ć wezwanie. Ekipa EkstRemalna w składzie: Damian i Julita przekonała się na własnej skórze, jak naprawdę jest z tym skakaniem. Odwiedzili¶my nowy warszawski park trampolin - Hangar 646.
Sobota, samo poĹ‚udnie. Spotykamy siÄ™ wszyscy przy naszym samochodzie. Damian, Julita , Franek - nasz fotoreporter oraz nasi przewodnicy w Ĺ›wiecie batut, skoczni i trampolin - Fit Lovers , w skĹ‚adzie Pamela i Mateusz. Ja, czyli MichaĹ‚, peĹ‚niÄ™ tym razem rolÄ™ organizatora i kierowcy. Niestety, drobna motocyklowa kolizja z samochodem wykluczyĹ‚a mnie z tego eventu. Nawet nie wiecie jak ĹĽaĹ‚ujÄ™. Nie ma jednak co pĹ‚akać, trzeba jechać. Wsiadamy w pięć osĂłb w nasz samochĂłd, a w nawigacjÄ™ pokĹ‚adowÄ… wpisujemy lokalizacjÄ™ Hangaru: WaĹ‚ MiedzeszyĹ„ski 646 . Po kilkunastu minutach jesteĹ›my na miejscu. fot. F.Przeradzki Kilka formalnoĹ›ci w recepcji, dostajemy kluczyki do szatni oraz skarpetki antypoĹ›lizgowe. Przebieramy siÄ™ i moĹĽemy skakać. Hola, hola, nie tak szybko. Przed wejĹ›ciem na salÄ™ oglÄ…damy film instruktaĹĽowy. W dwie minuty poznajemy zasady panujÄ…ce na skoczniach, trampolinach i basenie z gÄ…bkami. PeĹ‚en profesjonalizm. PrzygodÄ™ ze skokami zaczynamy od rozgrzewki, ktĂłrÄ… prowadzi Hubert, trener i opiekun naszej grupy pracujÄ…cy w Hangarze. SkĹ‚ony, wymachy ramion, skrÄ™ty tuĹ‚owia, przysiady - trzeba dobrze przygotować do pracy wszystkie stawy. fot. F.Przeradzki Potem spokojne skakanie na trampolinie. Na pozĂłr Ĺ‚atwizna: prawo - lewo, przĂłd - tyĹ‚, ale tak siÄ™ tylko wydaje... Niestabilna trampolina to dla czĹ‚onkĂłw Ekipy EkstRemalnej zupeĹ‚nie nowe Ĺ›rodowisko. Od razu widać, ĹĽe ani Julita, ani Damian, nie czujÄ… siÄ™ pewnie na sprężystej macie. Co innego nasi specjaliĹ›ci z Fit Lovers. Pamela swobodnie wykonuje "zadaniĂłwki" od trenera, a Mateusz... Mateusz nie skacze, on lata. *** W Hangarze 646 znajduje siÄ™ kilka tematycznie oddzielonych siatkÄ… dziaĹ‚Ăłw. PrzygodÄ™ ze skokami zaczynamy w części z kwadratowymi trampolinami. MoĹĽna swobodnie skakać z jednej na drugÄ…, jak i wykorzystywać te zamontowane prawie pionowo na Ĺ›cianach. fot. F.Przeradzki Zabawa jest przednia, ale trzeba koniecznie uwaĹĽać na innych uczestnikĂłw. Chwila nieuwagi i zderzenie gĹ‚owami gwarantowane. MoĹĽe siÄ™ wydawać, ĹĽe to zwyczajne hocki klocki, ale to strasznie mÄ™czÄ…ca zabawa. Po kwadransie wszyscy jesteĹ›my zlani potem. Zabawa na trampolinie angaĹĽuje wszystkie mięśnie i daje siÄ™ to odczuć. Radzimy zabrać na salÄ™ rÄ™cznik i butelkÄ™ wody. Po chwili przerwy odkrywamy kolejne atrakcje Hangaru. Tu mamy "kozĹ‚a", przez ktĂłrego i z ktĂłrego moĹĽna skakać, podest, sĹ‚uĹĽÄ…cy do skokĂłw z wiÄ™kszej wysokoĹ›ci, a miÄ™dzy tymi zabawkami jeszcze kilka trampolin. fot. F.Przeradzki Po drugiej stronie znajdujÄ… siÄ™ dwie dĹ‚ugie na kilkanaĹ›cie metrĂłw batuty, na ktĂłrych moĹĽna porzÄ…dnie nabrać prÄ™dkoĹ›ci nie tylko wertykalnej, ale i horyzontalnej. Idealne miejsce zarĂłwno do nauki podstawowej, jak i zaawansowanej akrobatyki. MoĹĽna tu bez obaw sprĂłbować rozmaitych Ĺ›rub, półśrub, salt i innych trickĂłw. fot. F.Przeradzki Co tutaj zaczÄ…Ĺ‚ wywijać Mateusz, to tego nie da siÄ™ opisać. OdsyĹ‚amy do filmu, a my za wzorowy styl przyznajemy mu 10/10. PatrzÄ…c na Mateusza staraliĹ›my siÄ™ choć w minimalny sposĂłb zbliĹĽyć do jego kosmicznego poziomu. Julita prĂłbowaĹ‚a przeskakiwać przez kozĹ‚a, a Damian w kaĹĽdy moĹĽliwie fikuĹ›ny sposĂłb lÄ…dować na rozĹ‚oĹĽonym na batucie materacu. fot. F.Przeradzki Po kolejnej dawce zmÄ™czenia i nauki skokĂłw, przenosimy siÄ™ do nastÄ™pnego dziaĹ‚u Hangaru, czyli basenu z gÄ…bkami, ktĂłremu powinno przyĹ›wiecać hasĹ‚o: "hulaj dusza, piekĹ‚a nie ma". To miejsce, gdzie moĹĽna naprawdÄ™ prĂłbować najbardziej karkoĹ‚omnych skokĂłw i to bez wiÄ™kszego zaprzÄ…tania sobie gĹ‚owy lÄ…dowaniem. Trzeba być nierozgrzanym lub mieć wyjÄ…tkowego pecha, ĹĽeby zrobić sobie krzywdÄ™. No to prĂłbujemy. Zaczyna Julita, fot. F.Przeradzki po niej Damian... fot. F.Przeradzki Najpierw oboje nieĹ›miaĹ‚o, ale później coraz odwaĹĽniej krÄ™cÄ… salta w tyĹ‚. W koĹ„cu kaĹĽde lÄ…dowanie koĹ„czÄ… z nogami w dół. Jest progres, ale po chwili rozpÄ™dza siÄ™ Mateusz, ktĂłry zawstydza wszystkich saltowym mixem -  podwĂłjnÄ… Ĺ›rubÄ… poĹ‚Ä…czonÄ… z saltem... fot. F.Przeradzki Obok basenu z gÄ…bkami znajdziemy rĂłwnieĹĽ mocniejsze batuty, na ktĂłrych doĹ›wiadczony gimnastyk moĹĽe wybić siÄ™ na kilka metrĂłw. Ani Damian ani Julita nie potrafiÄ… zgrać siÄ™ z batutem i wybić siÄ™ bardzo wysoko. MoĹĽe nastÄ™pnym razem. Natomiast Pamela niemalĹĽe pozuje zawisajÄ…c wysoko w powietrzu... fot. F.Przeradzki KolejnÄ… częściÄ… Hangaru jest tzw. spring floor, czyli sprężysta podĹ‚oga, na ktĂłrej zaawansowani mogÄ… robić wszystko to i wiele wiÄ™cej, co poczÄ…tkujÄ…cy na batucie czy trampolinach. O nowej miejscĂłwce szybko moĹĽe siÄ™ zrobić gĹ‚oĹ›no za sprawÄ… freestylowcĂłw (snowboard, skate, bmx), ktĂłrzy swoje prĂłby skokĂłw bÄ™dÄ… mogli koĹ„czyć w bezpiecznych basenach gÄ…bkowych. Po prawie trzech godzinach skakania na przyrzÄ…dach, Ekipa byĹ‚a megazmÄ™czona, ale teĹĽ szczęśliwa. fot. F.Przeradzki Nie zdawaliĹ›my sobie sprawy, ĹĽe skakanie ze wspomaganiem trampoliny wymaga tak wielkiego wysiĹ‚ku. Po oddaniu dziesiÄ…tek skokĂłw z chÄ™ciÄ… skorzystaliĹ›my z prysznicĂłw, a nastÄ™pnie z "hangarowego" bufetu, gdzie zamĂłwiliĹ›my pyszne i zdrowe jedzenie. Ile kosztuje taka przyjemność? JeĹĽeli wejĹ›ciĂłwkÄ™ zarezerwujesz przez internet, godzina wynosi 29 zĹ‚ (bez rezerwacji 5 zĹ‚). Najlepiej jest dogadać siÄ™ ze znajomymi i wybrać siÄ™ wiÄ™kszÄ… paczkÄ… (12 osĂłb), godzinna zabawa bÄ™dzie kosztowaĹ‚a 24 zĹ‚ na osobÄ™. Polecam zarezerwowanie sobie dwĂłch godzin na sali. Wiadomo, ĹĽe wszystko zaleĹĽy od kondycji, ale taka masa atrakcji jaka czeka na chÄ™tnych w Hangarze 646 wymaga czasu, czasu na zabawÄ™. DziÄ™kujemy Pameli i Mateuszowi z Fit Lovers za pokazanie meandrĂłw gimnastyki akrobatycznej oraz wĹ‚aĹ›cicielom Hangaru 646 za udostÄ™pnienie wszystkich atrakcji.