Sp造w pontonowy Prze這mem Bardzkim, czyli jesienna przygoda Ekipy EkstRemalnej

Micha Brzozowski
04.10.2016 15:40
Wp造wamy w miejsce, w kt鏎ym nurt przyspiesza, teraz wios豉 potrzebne s tylko do sterowania pontonem, nap璠za go wcale nie trzeba. - Uwaga ska造! Uwaga ga陰! - krzycz. Odbijamy si od tych przeszk鏚 jak pi貫czka ping-pongowa. Dobrze, 瞠 p造niemy pontonem, my郵 sobie. Je瞠li by豉by to 堯d z pleksi - na pewno by鄉y zaton瘭i.
Ekipa EkstRemalna to sze niezwykych os籀b, kt籀re ruszaj w Polsk na pokadach dw籀ch samochod籀w: Magda, Franek i Micha w Renault Kadjar oraz Marlena, Dominik i Damian w Renault Captur . Ich celem jest prze髒ycie niezwykych, ekstremalnych, sportowych dozna, kt籀re dziki bogatym relacjom foto/video na dugo zapadn w pami nie tylko samym uczestnikom tych wyjazd籀w. Spyw pontonowy g籀rsk rzek to aktywno, kt籀rej czonkowie Ekipy EkstRemalnej jeszcze nie pr籀bowali. Pomys Marzeny, zwyci髒czyni naszego konkursu , czyli spyw Przeomem Bardzkim czonkowie ekipy - Micha i Franek - postanowili z ochot wcieli w 髒ycie. Na pokad ekipowego Renault Captur, wiozcego nas po przygod, zabieramy nasz laureatk. Kierunek? Ziemia Kodzka! fot. Franek Przeradzki W Polsce nie ma rzek g籀rskich, kt籀re byyby naprawd ekstremalne, a Nysa Kodzka miejscami jest jedn z kilku o najbardziej rwcym nurcie, cho jej caociowy charakter nadal jest w miar nizinny. Przeom tej rzeki tworzy krt, niezwykle malownicz dolin, znajdujc si na wysokoci 255 m n.p.m.. Nysa wijc si, wcina si w skay G籀r Bardzkich, odsaniajc skalne ciany, tworzc urwiska i skarpy. To idealne miejsce na pocztek przygody ze spywami pontonowymi - bezpieczny, ale te髒 bardzo malowniczy. Spyw zaplanowalimy na niedziel rano, przed nami noc w malowniczo poo髒onym Orodku Wypoczynkowym Pod Dbem. Gdy do niego docieramy jest ju髒 ciemno, idealny czas na integracj. Siadamy na tarasie i snujemy r籀髒ne opowieci. Noc jest ciepa, nad nami rozgwie髒d髒one niebo, jest sielsko. Nagle z okolicznych szczyt籀w zaczynaj dochodzi gone, basowe ryki. Wstajemy oniemiali. Odgosy dobiegaj z kilku miejsc jednoczenie, jakby si przekrzykuj. Po chwili dochodzi do nas to, czego wanie jestemy wiadkami. To rykowisko, okres godowy jeleni, kt籀re gono ryczc pr籀buj zwr籀ci na siebie uwag a i jednoczenie oniemieli konkurent籀w. Wszyscy dowiadczamy czego takiego po raz pierwszy w 髒yciu. Rano wstajemy wypoczci i peni energii. Pakujemy si do naszego Captura i jedziemy do pobliskiej miejscowoci Bardo, gdzie znajduje si firma organizujca spywy - RaftingBardo. fot. Franek Przeradzki Po dopenieniu wszystkich formalnoci udajemy si autami kilkanacie kilometr籀w w g籀r rzeki, do miejscowoci Myn籀w, gdzie wodujemy nasz ponton. Instruktor udziela nam wskaz籀wek. - A co je髒eli ponton przebije si na ostrej skale? - pyta Franek. - To mo髒liwe - odpowiada instruktor, - ale mao prawdopodobne. W caym sezonie uszkodzeniom ulega maksymalnie 2 do 3 ponton籀w z posiadanych przez nas 45 sztuk. fot. Franek Przeradzki Uspokojeni zajmujemy miejsca w naszej jednostce. Ruszamy! Ponton przyspiesza dziki wartkiemu w tym miejscu nurtowi, wspomagany mocnymi pocigniciami wiose. fot. Franek Przeradzki Przed nami pierwsza przeszkoda, spitrzenie wody spowodowane przez wysepk. Mo髒na j opyn z bardziej spokojnej, lewej strony lub te髒 po wzburzonej wodzie, w髒szym przesmykiem z prawej. Wybieramy t drug opcj. To bdzie sprawdzian naszej pracy zespoowej. Dziewczyny wiosuj ile si, ja pomagam z tyu, pr籀bujc nada paskodennemu pontonowi jaki sensowny kierunek. Wpywamy w miejsce, w kt籀rym nurt przyspiesza, teraz wiosa potrzebne s tylko do sterowania pontonem, napdza go wcale nie trzeba. - Uwaga skay! Uwaga ga驕! - krzycz. fot. Franek Przeradzki Odbijamy si od tych przeszk籀d jak pieczka ping-pongowa. Dobrze, 髒e pyniemy pontonem, myl sobie. Je髒eli byaby to 籀d驕 z pleksi - na pewno bymy zatonli. Wykonujemy niekontrolowany obr籀t o 360 stopni - to bdzie nasz popisowy numer, kt籀ry bdzie mia miejsce zawsze, gdy zahaczymy jak przeszkod. Zaliczamy 360-tk, ale pyniemy dalej. fot. Franek Przeradzki Jesienny, wyjtkowo niski stan wody na Nysie Kodzkiej by dla nas powodem do 髒art籀w podczas drogi z Warszawy. Sowo "ekstremalny" pasuje do spywu w porze wiosennej, a nie do pocztku pa驕dziernika. Po pokonaniu pierwszej z przeszk籀d wodnych stwierdziem jednak, 髒e bez 髒adnego dowiadczenia - tylko Franek mia jakie w pywaniu po g籀rskich rzekach - ci髒ko by byo zapanowa nad naszym pontonem w ci髒szych warunkach, kiedy w takich "lajtowych" nasza jednostka robi z nami co chce. I kpiel w zimnej wodzie nie jest wcale jedynym zagro髒eniem, bo pytka rzeka, obfitujca w wystajce kamienie, mogaby mocno pokiereszowa ciao w wyniku wypadnicia za burt. fot. Franek Przeradzki Pyniemy dalej, co jaki czas rzeka przyspiesza, zawsze gdy na jej rodku pojawi si wyspa i czsto gdy tworzy zakole, a nurt skupia si po jego zewntrznej stronie. Czsto wybieramy optymaln drog midzy kamieniami, kt籀rych z rzeki wystaje cae mn籀stwo. Nasz ponton co chwila szoruje po dnie. Kilka razy te髒 si zatrzymuje i dziki temu, 髒e Franek od razu ubra si w nurkow piank - nie musimy si moczy. fot. MB To on ratuje nas z opresji przecigajc ponton przez miejsca, po kt籀rych pyn si po prostu nie da. Nurt Nysy w wikszoci przypomina spokojn rzek nizinn, ale i to ma swoje plusy. Dziki temu mo髒emy skupi si na obserwowaniu otaczajcej nas przyrody. Skay, r籀髒nokolorowe licie drzew - jedne falujce na drzewach, inne lecce w d籀, by towarzyszy nam w spywie leniwym nurtem rzeki. G籀ry s wspaniae o ka髒dej porze roku, a wczesna jesie jest w g籀rach po prostu magiczna. fot. Franek Przeradzki Mimo wolnego nurtu nasza przygoda dosy szybko si koczy. Trzy godziny spywu mijaj w mgnieniu oka i ponton z wody trafia na brzeg. fot. Franek Przeradzki Jednego jestemy pewni - chcemy to powt籀rzy w tym samym skadzie - wtedy, gdy rzeka poka髒e sw籀j pazur, czyli na wiosn. Chcesz zaliczy spyw pontonowy g籀rsk rzek? Oto gar przydatnych informacji: Kiedy? Zdecydowanie wiosn, kiedy g籀rskie rzeki zasilane s wod z roztop籀w. Najlepsze miesice do spywu to: marzec, kwiecie, maj. Gdzie? W Polsce jest dosownie kilka rzek o charterze g籀rskim. Najlepsze do spywu to: Dunajec, Bystrzyca, Kamienna, Nysa Kodzka, Biaka. Jak si ubra? Przede wszystkim kamizelka zapewniajca nam utrzymanie si na wzburzonej wodzie. Aby spyw nie zakoczy si przezibieniem warto wyposa髒y si w wodoodporne obuwie, spodnie i kurtk. Je髒eli nurt jest silny, a woda zimna warto rozwa髒y zao髒enie pianki neoprenowej. Przyda si tak髒e kask ochronny. Koszt? Spyw w pontonie Przeomem Bardzkim kosztowa nas 38 z od osoby. Spyw Dunajcem to koszt okoo 70 z od osoby. Jak dugo? 15-kilometrowy Spyw Przeomem Bardzkim w okresie wiosennym zajmuje okoo 2 godzin. Przy sabszym nurcie to czas do 3, 3,5 godziny. Spyw Dunajcem na odcinku 18 km zajmie troch ponad 2 godziny.