biczfes

  • Biczfejs na środę

    Biczfejs na środę

    Nie tylko nam nie podoba się, że na dworze jest jakieś minus 347815 stopni, śnieg nie jest różowy i zasypuje drzwi naszej redakcji, a my same ani trochę nie zamarzamy tak stylowo jak Pique. Ach, wyraźmy swoją frustrację wspólnie z naszymi...