Oczywista oczywistość czyli rozwiązanie zabawy zczubowo-klockowej

Odpowiedzi były łatwe do przewidzenia, ale przyzwoitość nakazuje je podać. Nakazuje je też podać Ustawa o Przeprowadzaniu Zabaw z Udziałem Klocków Lego ((Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami). Tak też robimy.

1. Sergiej Kriwiec, 2. Robert Kubica, 3. Wayne Rooney, 4. Marcin Gortat, 5. Adam Małysz, 6. Jakub Wilk, 7. O.J. Simpson, 8. Jewgienij Pluszczenko.

Kompletu poprawnych odpowiedzi nie podał nikt. Najlepiej poradził/ poradziła sobie Gość, który/która udzielił/udzieliła pięciu poprawnych odpowiedzi i zawiesił/zawiesiła odpowiedzi na kołku. Gratulujemy, zarówno poprawnych odpowiedzi jak i umiejętności zakończenia kariery w momencie chwały. Niestety, nagrody nie mamy, ponieważ zeżarł ją ludzik przedstawiający Wayne'a Rooneya.