Idee pekińskiego olimpizmu: wprowadzenie

Igrzyska Olimpijskie można uznać za otwarte. Można, ale nie trzeba przyjmować tego do wiadomości - działania chińskich władz mają się bowiem nijak do idei zawartych w Karcie Olimpijskiej. Organizacja Amnesty International przypomina o tym w swoich raportach, których fragmenty będziemy publikowali podczas trwania Igrzysk.

W marcu 2004 roku chińskie władze zmieniły konstytucję dodając zapis: "Państwo szanuje i chroni prawa człowieka". Zakres praw człowieka jest bardzo szeroki i obejmuje wiele kwestii. Amnesty International monitorowała poczynania władz szczególnie w czterech obszarach bezpośrednio związanych z przygotowaniami do Igrzysk i zgodnych z podstawowymi zasadami zawartymi w Karcie Olimpijskiej. 1 kwietnia 2008 roku AI opublikowała raport " Olimpijskie odliczanie " dotyczący tego, co udało się osiągnąć Chinom w czterech kluczowych obszarach:

- zaprzestania prześladowań działaczy praw człowieka

- zniesienia aresztowań bez procesu

- zniesienia cenzury

- ograniczenia, a następnie zaprzestania stosowania kary śmierci

Dziś już wiadomo, że chińskie władze nie wypełniły zobowiązań w żadnym zakresie. Nowy raport Amnesty International "Złamane obietnice", opublikowany na 10 dni przed Igrzyskami, dobitnie o tym świadczy. Zczuba.pl będzie publikowało przez najbliższe dwa tygodnie fragmenty owego raportu, przedstawiając jednocześnie swoisty leksykon idei pekińskiego olimpizmu. Pierwszy odcinek już jutro.

Copyright © Agora SA