Irtysz Pawłodar - Jagiellonia Białystok, czyli Liga Europejska zaczyna Z Czuba i na żywo