Sport.pl

04.01.2011, godzina 21:00

Manchester United

2 1
  • na ?ywo

Old Trafford

Stoke