Sport.pl

Miasto wesprze sportowców. 1,6 mln na szkolenie młodzieży

Radomski magistrat rozstrzygnął ogłoszony przez prezydenta Radosława Witkowskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 2016 roku
Oferty złożyło 49 klubów sportowych, z których 10 zostało odrzuconych z powodu uchybień formalnych. Pomiędzy pozostałe 39 ofert podzielona została kwota 1,6 mln złotych, zarezerwowana w przyszłorocznym budżecie miasta na ten cel.

- Udzielając, w ramach rozstrzygnięcia konkursu, dotacji gminnej do działalności klubów miasto okazuje im wsparcie w realizacji ważnego zadania publicznego, związanego ze szkoleniem sportowym dzieci młodzieży. Warto pamiętać, że sport spełnia bardzo istotną rolę wychowawczą - stwierdza sekretarz miasta Rafał Czajkowski, któremu podlega Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego.

Dotację gminną udzieloną na ten cel kluby mogą przeznaczyć na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu można znaleźć na stronie www.radom.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej).