Rozpoznasz, na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

1 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

2 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

3 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

4 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

5 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

6 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

7 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

8 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

9 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

10 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

11 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?

12 / 12

Na którym mundialu wykonano to zdjęcie?