Sport.pl

Boks. Czego nie wolno robić na obozach braci Kliczko

Ringpolska.pl
21.07.2011 15:19
A A A
Bracia Władimir i Witalij Kliczkowie

Bracia Władimir i Witalij Kliczkowie (Fot. POOL REUTERS)

B±dĽ punktualny. Zachowuj się jak profesjonalista. Nie korzystaj z dodatkowych usług hotelowych. To tylko niektóre z zasad jakich musz± przestrzegać uczestnicy obozów przygotowawczych braci Witalija i Władymira Kliczków - w szczególno¶ci sparingpartnerzy ukraińskich czempionów. Za złamanie któregokolwiek punktu tego regulaminu grozi potr±cenie z pensji b±dĽ nawet wydalenie z austriackiego o¶rodka treningowego, zlokalizowanego podalpejskiej miejscowo¶ci Going, gdzie od wielu lat obaj bracia przygotowuj± się do swoich pojedynków.
Ten swoisty zbiór nakazów i zakazów został opracowany pod przewodnictwem Emanuela Stewarda, trenera Władymira Kliczki.

- Takie zasady s± niezbędne. To wła¶nie tutaj nauczyłem się dyscypliny - twierdzi Ola Afolabi, etatowy sparingpartner ukraińskich pię¶ciarzy.

Oto kilka zasad jakich musz± przestrzegać uczestnicy obozów treningowych braci Kliczko.

1. Wszyscy sparingpartnerzy zobligowani s± do pojawienia się w poniedziałek, wtorek, ¶rodę, czwartek i pi±tek na sali dokładnie o siódmej rano. Pierwszy trening trwa do godz. 8. Nawet najdrobniejsze spóĽnienie zostanie ukarane potr±ceniem z wynagrodzenia o kwotę 150$.

2. Zachowuj się godnie w hotelu. B±dĽ uprzejmy dla wszystkich tutejszych pracowników. Pamiętaj, że twoje przewinienia negatywnie odbijaj± się na wizerunku "Teamu Kliczko ". Za niedostosowanie się do tego zalecenia, grozi wydalenie z obozu przygotowawczego.

3. Posiłki. Nie spóĽniaj się i przychodĽ do jadalni ubrany zgodnie z wymogami higieny. Koszulki bez rękawów i czapki nie będzie tolerowanie.

4. Nie korzystaj z dodatkowo płatnych usług hotelowych - nie zamawiaj do pokoju jedzenia, drinków, nie korzystaj z płatnej telewizji. Jeżeli kto¶ zdecyduje się na tego typu usługi, ich koszty zostan± potr±cone z wynagrodzenia.

5. Otrzymasz specjaln± kartę telefoniczn±. Wszystkie rozmowy przeprowadzaj za jej po¶rednictwem. Koszty poł±czeń wykonywanych z telefonu w pokoju hotelowym, zostan± potr±cone z twojej wypłaty.

6. Szczegóły dotycz±ce metod treningowych nie mog± być omawiane z nikim spoza obozu braci Kliczko. Je¶li złamiesz tę regułę, zostaniesz wydalony z obozu przygotowawczego.

7. Wszyscy sparingpartnerzy powinni być w jak najlepszej formie fizycznej, by pomóc mistrzowi w osi±gnięciu celu. Pamiętaj - znajdujesz się na obozie treningowym a nie w o¶rodku wczasowym. Jeżeli kto¶ nie spełni pokładanych w nim nadziei, może zostać wydalony.

8. Wynagrodzenia za tydzień sparingów s± wypłacane w każdy poniedziałek. Nie ofiarowujemy zaliczek!

9. W razie pytań czy w±tpliwo¶ci skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za przebieg obozu. Dziękujemy Ci za wzięcie udziału w przygotowaniach, wierzymy w to, iż będzie to dla nas wszystkich znakomite do¶wiadczenie.

Zobacz więcej na temat:

Zobacz także
Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczę¶ciej czytane